FÖRÄNDRINGSLEDNING & FACILITERING

VI FÅR LEDARE OCH TEAM ATT SAMARBETA

TYDLIG MÅLSÄTTNING

Konsten att ro åt samma håll inom organisationen.

INSIKT

Verksamheter utvecklas av människor som utvecklas.

FRAMGÅNG

“Great things are never done by one person, they’re done by a team of people”

— VÄLKOMMEN —

Vi finns tillgängliga för dig som vill utveckla din verksamhet genom dig och dina medarbetare.

Vi vill inspirera och få er att tillsammans bidra till verksamhetens målsättningar och skapa en välmående och presterande verksamhet med hållbar konkurrenskraft. Samt att utveckla självledarskapet och gruppen för att komma fram till det som ni vill ska hända.

 

— LEDARE —

– utveckla dig själv för att kunna utveckla andra och skapa effektiva team

 

— MEDARBETARE —

– utveckla dig själv i din egen framgång

 

— GRUPP —

– utveckla er från grupp till effektivt team. We-Me

 

— FACILITERING —

– stödjer gruppen i att komma fram till gemensamma målsättningar och resultat

 

— PROCESSTÖD —

– stödjer gruppen att utveckla sättet att samarbeta genom effektiva arbetssätt

 

— KOMMUNIKATION —

– ta vara på styrkans magi
Samarbete med UJS Consulting

NYHETER

Det goda samtalet

Det goda samtalet

Bygger en trygg och tillåtande miljö Det goda samtalet har du säkert både hört talas om och läst om. Vad är ett gott samtal? Studier visar att när vi pratar med varandra utan att bli tystade eller utskrattade skapar vi en trygghet och tillit. Studie NyTimes I en...

läs mer
Vi pratar med varandra

Vi pratar med varandra

När vi pratar med varandra utbyter vi tankar, idéer, attityder och inte minst känslor. Ett samspel sker via språket, våra gester, vår ögonkontakt och i tystnad. Vi kan säga att vi har tillgång till två språk, ett verbalt och ett icke-verbalt språk.  Studier visar att...

läs mer

VI UTVECKLAR OSS