Chefsstöd

Att stärka sig i sin roll som ledare

Gemensamt för ledare är att man har ett stort ansvar och att många uppgifter ska utföras

Som chef och ledare har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ibland kan det kännas ensamt med det ansvaret och ibland fastnar du i utmaningar som tar både tid och energi. 

Tillfällen uppstår då vi har behov av att få chefsstöd genom att få prata och diskutera och att få ta del av metoder för att stärka sig i sin roll ledare. Att få hjälp med att förstå och veta vilka steg som behöver göras för att tydliggöra riktningen till den önskade målbilden. Det kan exempelvis vara att leda team och motivera medarbetare till att ta det ansvar som det innebär att vara en del av en grupp och uppnå de gemensamma målen till att få stöd i en planerad förändring. Att behålla sina värdefulla medarbetare och skapa fina ambassadörer för företaget.

Vi är alla lika med ändå olika och därför anpassas chefstödet efter dina behov, din specifika vardag och situation.

Exempel på innehåll:

Ledning

Ledarskap och dess koppling till motivation och engagemang som direkt påverkar organisationens resultat.

Förändringsarbete

Dagens komplexa värld visar svårigheterna att säkerställa framgångsrika förändringar. De förändringsmodeller som till stor del används idag visar sig ha svårt att möta våra nya beteendemönster och den ökade förändringshastigheten.

Effektiva team

Ett välmående och effektivt team har mindre sjukfrånvaro och når högre produktivitet. Har även förmågan att anpassa sig till föränderliga omständigheter och når sina mål i högre grad.

Kommunikation

Kommunikation innebär både att man förstår och blir förstådd. Forskning visar att kommunikation leder till engagemang och den tillit som behövs för produktivitet och goda resultat. Det reducerar även eventuella motstånd till förändring.

Intresserad av att veta mer?