Teorier och verktyg

Arbetet grundar sig i forskning, metoder och praktisk erfarenhet

FÖRÄNDRINGSLEDNING

KOTTERS 8-STEGSMODELL FÖR FÖRÄNDRING

Leading Change beskriver ”Eight steps of change” för att skapa förändring och nå framgång

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDNING

MÅLMATRIS

En modell som hjälper till att formulera och tydliggöra olika typer av mål, syfte och roller

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDNING

SCARF-MODELLEN

Modellen beskriver fem sociala situationer som hjälper oss att förstå starka reaktioner i en viss situation

Läs mer

INDIVIDUELLA LEDARSKAPET

360-Graders feedback

Ger återkoppling och en bred helhetsbild av olika egenskaper för coachning och ett bättre ledarskap

Läs mer

INDIVIDUELLA LEDARSKAPET

ENNEAGRAMMET

Beskriver och hjälper med att få syn på invanda tanke- och beteendemönster. Det finns ingen ”one-size-fits-all”

Läs mer

PROFILANALYS

PPA – DISC

Personlig profilanalys är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen

Läs mer

TEAMUTVECKLING

IMGD och GDQ

Integrated Model of Group Development, och GDQ – Susan Wheelans modell för teamutveckling

Läs mer

UPPFÖLJNINGSMETOD

AAR – AFTER ACTION REVIEW

En evidensbaserad uppföljningsmetod för målinriktat arbete som analyserar att rätt saker blir gjorda

Läs mer

Kan detta vara intressant för din organisation?