Forskning

Att upptäcka, öka och använda kunskap

AAR – AFTER ACTION REVIEW

Evidensbaserad uppföljningsmetod för målinriktat arbete. AAR kallas för Reflektion efter insats på svenska. Meta-analysis of the effectiveness of AAR

ENNEAGRAM

Halin Premont Enneagram Indicator (HPEI). Forskning och validering

GDQ – TEAMUTVECKLING

Group Development Questionnaire (GDQ). Forskningsbaserad enkät Forskning bakom GDQ

IMGD – MODELL TEAMUTVECKLING

Integrated Model of Group Development (IMGD) PhD och forskare Susan Wheelan

KOTTER – FÖRÄNDRINGSPROCESS, LEADING CHANGE

Organisation och förändringsledning. 8 step process and 4 principles for leading change. Professor, forskare och författare John Kotter

MÅLMATRIS

Målmatris, ett verktyg för att sortera och tydliggöra olika typer av mål med utgångspunkt är svaret på frågan varför. Forskare och docent Christian Jacobsson valda publikationer

PSYKOLOGISK TRYGGHET – PSYCHOLOGICAL SAFETY

Amy Edmondson, Professor of Leadership at Harvad Business School. Forskare och författaren av Fearless Organization. Amy Edmondson

SCARF-MODELLEN

SCARF-modellen,  beskriver hur vi fungerar utifrån vårt behov av social trygghet. Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fariness. (Status, visshet, självständighet, samhörighet och rättvisa). David Rock, grundaren av Neuroleadership Institute

Intresserad av att veta mer?