ENNEAGRAMMET

Att förstå sig själv och andra

VÄG TILL BALANS OCH PRESTATION

”Självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna i välfungerande team och hos effektiva ledare. För att nå dit behöver vi öka vår medvetenhet om vad som sker inom oss och runtom oss. Forskning pekar på att större självinsikt och förståelse för varandra gör oss tryggare, vilket gör att vi verkligen kan använda vår potential.”

Modellen Enneagrammet beskriver och hjälper dig att få syn på dina tanke- och beteendemönster, karaktärsdrag, som vi har både i privatlivet och på jobbet. Den ger stöd i dina personliga möjligheter i att utvecklas som ledare och i ditt självledarskap och till mer medvetna val i kommunikation med andra.

Genom att upptäcka och känna igen den egna självinsikten får du inblick och förståelse för hur du själv och andra tänker, känner och agerar. Varför vi agerar som vi gör i vår vardag och i vissa situationer och med andra personer. Modellen visar oss konkreta utvecklingsvägar i hur vi kan hantera våra utmaningar och använda det i vardagen.

Vi är alla olika och har olika behov av att utvecklas. Att lära sig Enneagrammet är inte att sätta en etikett eller sätta sig själv i ett fack, utan den är ett verktyg att få syn på sina invanda mönster som är nödvändigt för att kunna utveckla sig själv. Du är fortfarande du, du är facit, men du får fler möjligheter till att leda dig själv och att känna dig mer säker i ditt sätt att leda andra.

 

ATT FÖRSTÅ SIG SJÄLV OCH ANDRA

För dig som är ledare och medarbetare och till dig som också har andra roller där du behöver motivera och påverka andra positivt för att nå goda resultat.

• Förstå dig själv bättre.
• Förstå andra bättre.
• Få nycklar till att motivera andra.
• Beteende och hantering under press.
• Vidareutveckla dig själv som person och ledare.
• Hitta rätt form för samverkan, dialog och resultat i en grupp.
• Utveckla kommunikationsprocessen för bästa möjliga resultat.

Syfte: Få ledare och team att samarbeta för en konkurrenskraftig och välmående verksamhet.

Vi varvar teori med samtal, reflektion och övningar. Analys och arbete utförs både för enskild individ och grupp. Det ingår dokumentation, den validerade personlighetsprofilen HPEI – Halin Premont Enneagram Indicator, och samtal. HPEI besvarar du på egen hand i ett on-line-baserat frågeformulär. Därefter sker indviduell återkoppling och samtal. 

HPEI sker i samarbete med Enneagramcenter . 

FÖRETAGSANPASSAD

Se till att era initiativ att få ledare och team att samarbeta stärks. Vi faciliterar workshop där ni tillsammans i teamet/ledningsgruppen skapar en ömsesidig förståelse och beroende.

FORMAT

Individ: Personlig profilanalys via on-line-baserat frågeformulär. Två samtal, återkoppling och uppföljning.

Team: Personliga profilanalyser och återkoppling samt att vi planerar in 3 halvdagar workshop/ facilitering tillsammans där vi arbetar utifrån punkterna ovan. Går med fördel att koppla till Susan Wheelans IMGD – Integrated Model of Group Development och GDQ-enkäten. 

Enneagrammet visar att det inte finns någon ”one-size-fits-all” för ledare. Vi har alla olika utmaningar och behov för att utvecklas och bli vårt bästa jag.

Den ger stöd i dina personliga möjligheter i att utvecklas som ledare och i ditt självledarskap och till mer medvetna val i kommunikation med andra.

Genom att upptäcka och känna igen den egna självinsikten får du inblick och förståelse för hur du själv och andra tänker, känner och agerar. Varför vi agerar som vi gör i vår vardag och i vissa situationer och med andra personer. Modellen visar oss konkreta utvecklingsvägar i hur vi kan hantera våra utmaningar och använda det i vardagen.

Vi är alla olika och har olika behov av att utvecklas. Att lära sig Enneagrammet är inte att sätta en etikett eller sätta sig själv i ett fack, utan den är ett verktyg att få syn på sina invanda mönster som är nödvändigt för att kunna utveckla sig själv. Du är fortfarande du, du är facit, men du får fler möjligheter till att leda dig själv och att känna dig mer säker i ditt sätt att leda andra.

Enneagrammet bygger på nio personlighetstrategier och deras relationer till varandra. De är uppdelade i vad man kallar för människans tre “intelligenscenter” som styr oss. Dessa tre samverkar inom oss och beroende på vilken grundstrategi vi har så använder vi dem i en viss turordning. Inom den Kognitiva psykologin använder man samma begrepp – Tanke,  Känsla och Handling. 

Catarina Bachér är certifierad Enneagram Trainer och ingår i EnneagramCenters nätverk. Bachér AB är medlem i Sweden International Enneagram Association.

Analys i samarbete med Enneagramcenter

Jag är intresserad av att förstå mig själv och andra

11 + 11 =