— ENNEAGRAMMET —

— ATT FÖRSTÅ SIG SJÄLV OCH ANDRA —

 

”Självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna i välfungerande team och hos effektiva ledare. För att nå dit behöver vi öka vår medvetenhet om vad som sker inom oss och runtom oss. Forskning pekar på att större självinsikt och förståelse för varandra gör oss tryggare, vilket gör att vi verkligen kan använda vår potential.”

Modellen Enneagrammet beskriver och hjälper dig att få syn på dina tanke- och beteendemönster, karaktärsdrag, som vi har både i privatlivet och på jobbet. Den ger stöd i dina personliga möjligheter i att utvecklas som ledare och i ditt självledarskap och till mer medvetna val i kommunikation med andra.

Genom att upptäcka och känna igen den egna självinsikten får du inblick och förståelse för hur du själv och andra tänker, känner och agerar. Varför vi agerar som vi gör i vår vardag och i vissa situationer och med andra personer. Modellen visar oss konkreta utvecklingsvägar i hur vi kan hantera våra utmaningar och använda det i vardagen.

Vi är alla olika och har olika behov av att utvecklas. Att lära sig Enneagrammet är inte att sätta en etikett eller sätta sig själv i ett fack, utan den är ett verktyg att få syn på sina invanda mönster som är nödvändigt för att kunna utveckla sig själv. Du är fortfarande du, du är facit, men du får fler möjligheter till att leda dig själv och att känna dig mer säker i ditt sätt att leda andra.

Till dig som har verktyg och medvetenhet om dig själv, men vill söka nya vägar för ännu bättre resultat

Vi varvar teori med samtal, reflektion och övningar. Analys och arbete utförs både för enskild individ och grupp.

Till för dig som är ledare och medarbetare, och till dig som också har andra roller där du behöver motivera och påverka andra positivt för att nå goda resultat.

För dig som vill:
• Förstå dig själv bättre.
• Förstå andra bättre.
• Få nycklar till att motivera andra.
• Vidareutveckla dig själv som person och ledare.
• Hitta rätt form för samverkan, dialog och resultat i en grupp.
• Utveckla kommunikationsprocessen för bästa möjliga resultat.

Målet är att få ledare och team att samarbeta för en konkurrenskraftig och välmående verksamhet.

I utbildningen ingår dokumentation, en personlighetsprofil och samtal. I samarbete med EnneagramCenter tillhandahåller vi verktyg och dokumentation som möjliggör modifiering av grupper och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

Verktyget hjälper dig att få syn på:
• 
Dina personliga möjligheter att utvecklas som ledare.
• Dina tanke- och beteendemönster.
• Motivation och drivkrafter.
• Bättre självledarskap.
• Beteende och hantering under press.
• Medvetna val i kommunikation med andra.
• Hur vi kan dra fördel av olikheter.
• Öka förståelsen för varandra. 

Enneagrammet och HPEI kan användas som del i utvecklingsprogram och samtal för utveckling av individ och grupp.

Arbetet läggs upp i olika format beroende efter kundens önskemål.
Exempel:
Halvdags-/heldag workshop: inspiration, ledning av grupparbeten, sammanställning av resultat.
Coachning, vid ett eller återkommande tillfällen: inspiration, rådgivning, grupparbeten.
Facilitering: ett neutralt stöd som underlättar diskussionerna i frågor organisationen/företaget behöver hantera. Facilitatorn ser till att alla deltagare kommer till tals, känner delaktighet och bidrar med sin kompetens och kunskap.

Catarina Bachér är certifierad Enneagram Trainer och ingår i EnneagramCenters nätverk. Bachér AB är medlem i Sweden International Enneagram Association.

Enneagrammet bygger på nio personlighetstrategier och deras relationer till varandra. De är uppdelade i vad man kallar för människans tre “intelligenscenter” som styr oss. Dessa tre samverkar inom oss och beroende på vilken grundstrategi vi har så använder vi dem i en viss turordning. Inom den Kognitiva psykologin använder man samma begrepp – Tanke,  Känsla och Handling. 

Jag vill veta mera om Enneagrammet.

3 + 8 =