INDIVID & GRUPPUTVECKLING – FACILITERING 

VI FÅR LEDARE OCH TEAM ATT SAMARBETA

INDIVID - TEAM - MÅLSÄTTNING

E PLURIBUS UNUM “AV MÅNGA, EN”

— VÅRA TJÄNSTER —

Vi finns tillgängliga för dig som vill utveckla din verksamhet genom dig och dina medarbetare. Vi vill inspirera och få er att tillsammans bidra till verksamhetens målsättningar och skapa en välmående och presterande verksamhet med hållbar konkurrenskraft. Samt att utveckla ledarskapet och gruppen för att komma fram till det som ni vill ska hända. 

meningsfulla målsättningar

Omvärlden ställer nya krav på oss och vi behöver ta fram nya lösningar på problem och utmaningar.
Vi stöttar ledare och grupper i processen att nå sina målsättningar.

LÄS MER

team

En grupp består av medlemmar som strävar efter att skapa gemensamma mål och att utveckla en effektiv struktur och riktning för att nå dessa mål. En grupp blir ett team när man har kommit fram till hur man på ett effektivt sätt ska samarbeta för att nå målen och ha insikt och förståelse i att det också handlar om beteenden, syn- tankesätt och kommunikation.

LÄS MER

medarbetare & självledarskap

Som medarbetare har du också andra roller. Du kanske är rådgivare, specialist eller teamleader. På samma vis som en ledare ska en medarbetare kunna leda sig själv. Ha insikt i sina drivkrafter och utmaningar men även kunna kommunicera, fatta beslut och ta ansvar.

LÄS MER

ledarskap

Utveckla dig själv för att kunna leda andra.
Rollen som ledare kan se olika ut men ditt fokus är att nå de gemensamma målsättningarna med de personer som du har i ditt team.

LÄS MER

— VÄLJ HUR DU VILL MÖTAS —

Individuella möten – vi träffas oftas på plats men möjligt även online. Dessa möten sker enskilt där det ges möjlighet till fria samtal. Vi bjuder på första mötet för att stämma av syfte, behov och målsättning. Utveckling i grupp – öppen utbildning på plats eller online. Ett bra sätt till inspiration, givande och utvecklande diskussioner samt ett gott tillfälle till att utöka sitt nätverk. Företagsanpassad utveckling – anpassas utifrån ert syfte, behov och målsättning. Vi bjuder på ett första möte för att stämma av behov och målsättning.

— VÅRA KUNDER —

Vi är ödmjukt tacksamma för alla våra kunder och anstränger oss alltid lite extra för att göra varje kund och uppdrag unik. 

“Jag vill tacka dig Catarina för att du har hjälpt mig och vår grupp att se varandra på ett bättre sätt än vad vi gjorde tidigare.”  😊 Jessica 

Personlig utveckling

”Jag trodde nog jag hade koll på varför jag agerar som jag gör. Men med ett personligt Enneagram som utgångspunkt så fick jag resa ytterligare en bit i livet, en fantastiskt spännande och intressant resa.

Utvecklingsprogrammet för ledare, har fått mig att förstå vad jag egentligen vill och faktiskt kan åstadkomma, inte enbart uppfylla de förväntningar som finns på mig.” Simon Allvin, Södra Skogsägarna

“Stort tack till dig Catarina för att du är du och för att du på ett fantastiskt sätt guidar oss i det goda samtalet.” Mattias

Grupputveckling – facilitering

”Tack för en mycket fruktig och inspirerande dag, där fröna såddes enligt bondepraktikan och som har gett oss en bra start för Börjes Tingsryds ledningsgrupp. Deltagare 

Grupputveckling

”När man jobbar med Catarina så händer det magiska saker och man får helt nya sätt att tänka på vilket har varit otroligt positivt. Jag och min grupp har utvecklats inom: Individuella mål, värdegrunder, kommunikation, personalutveckling och gruppdynamik.”  Christopher, Ljungby Kommun

Ledarutveckling

”När jag genomförde utvecklingsprogrammet för ledare hos Catarina fick jag tid som egenföretagare för eftertanke. Att sitta ner och formulera mål och visioner. I ett företag med växtvärk var detta mycket positivt” Lena, Sjöriket

Grupputveckling och målarbete

“Jag tycker att det har varit två väldigt utvecklande dagar! Vi har kommit långt, det är min personliga uppfattning. Bra avvägning mellan information/föreläsning och konkreta uppgifter. Jag upplever att du ser alla och skapar en stämning som gör det enkelt för alla att komma till tals, men också lyssna. Du har en förmåga att få en att öppna sig, utan att vara för påtryckande som annars kan skapa blockeringar och nervositet.”  Deltagare från AFRY

— NYHETER —