För ett välmående och effektivt samarbete där vi gör varandra bra

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Att möta dagens förändringshastighet och nya beteendemönster

CHEFSSTÖD

Att stärka sig i sin roll som ledare

TEAMUTVECKLING

Att skapa ett välmående, framgångsrikt och effektivt team

MÅLARBETE

Att göra målbilden klar och tydlig

välkommen till bachér
vi får ledare och team att samarbeta

Min drivkraft är dynamiken mellan människor i en organisation och vad den kan utföra genom samverkan och kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval av kunder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt
hänger ihop

Det ena kan inte vara utan det andra. Ledarskap, team och tydliga mål behövs för att höja engagemang, skapa resultat och att genomföra förändringar. Dessa går hand i hand med trivsel och lönsamhet. När medarbetarna mår bra syns det på resultatet och arbetsgivaren får många fina ambassadörer. 

Att jobba tillsammans är roligt och stimulerande men kan också vara påfrestande. Forskning visar tydligt att team som har utvecklat sitt samarbete och sitt sätt att prata med varandra och har tydliga involverade mål, når en högre produktivitet och lönsamhet. Vi förbättrar våra hållbara och attraktiva arbetsplatser när vi ökar våra nivåer av samarbete genom kommunikation och tillit.

I en organisation med tillväxtfokus går det fort. Processer, rutiner och system hänger inte alltid med. Ni har kunskap och resurser till hur ni skapar de bästa förutsättningarna, men ibland behöver man få stöd och hjälp av en partner att öka sina nivåer av samarbete och effektivitet och att jobba i förändring. 

Vill du veta hur det hänger ihop och intresserad av ett samarbete? Kontakta Catarina Bachér