Välkommen till Bachér

STYRKAN FINNS I ATT SAMARBETA

VERKSAMHETER UTVECKLAS AV MÄNNISKOR SOM UTVECKLAS

Framgång

Många av er vet att jag drivs av att jobba för välmående verksamheter och medarbetare. Jag vet av egen erfarenhet att det händer magiska saker när vi samarbetar.
Vill vi leda våra verksamheter till framgång måste vi inse att vi styrs av motivation, välmående och måluppfyllelse.
När vi har kunskaper om gruppbeteenden blir vi bättre gruppmedlemmar och ledare. Vi behöver ta ledar- och gruppdynamiken på allvar.
Verksamheter utvecklas av männsikor som utvecklas
Min erfarenhet är att när det råder tvivel kring hur grupper utvecklas blir det svårt att arbeta effektivt och produktivt för att nå vissa uppsatta mål.
Verksamheter utvecklas av männsikor som utvecklas – det är därför mitt arbete som förändringsledare och facilitator ligger mig så varmt om hjärtat.

NÄR VI DRAR TILLSAMMANS – ÄR VI SOM BÄST

Hur gör vi vår verksamhet och varandra bra?

 

Att skapa förutsättningar för välmående företag och medarbetare är det bästa jag vet. Att få medverka till att individer och verksamheter tar sitt nästa steg och utvecklas tillsammans. Av egen erfarenhet vet jag att styrkan finns i att samarbeta. We är större än Me i de flesta fall och situationer. 

Efter studier och att i flera år ha arbetat som ledare och VD i olika linjeorganisationer inom små och stora organisationer, har jag samlat på mig lärdomar och kunskaper om vad som behövs för att driva verksamheter och medarbetare framåt. Dessa tillsammans delar jag gärna med mig av som förändringsledare, grupp- ledartränare och facilitator. Jag arbetar med inlärningsupplevelser med insikt och tydlighet. Det som är grunden till goda samarbeten, innovation och resultat.

Jag utgår från forskning, undersökningar och modeller från flera som S Wheeland, J P Kotter, D Rock – SCARF samt analys och insiktsmodeller som 360 och Enneagrammet.

Varmt välkommen hit!

/Catarina

Goda samtalet

“Stort tack till dig Catarina för att du är du och för att du på ett fantastiskt sätt guidar oss i det goda samtalet.” Mattias

 

Personlig utveckling

”Jag trodde nog jag hade koll på varför jag agerar som jag gör. Men med ett personligt Enneagram som utgångspunkt så fick jag resa ytterligare en bit i livet, en fantastiskt spännande och intressant resa.

Utvecklingsprogrammet för ledare, har fått mig att förstå vad jag egentligen vill och faktiskt kan åstadkomma, inte enbart uppfylla de förväntningar som finns på mig.” Simon Allvin, Södra Skogsägarna

Grupputveckling – facilitering

”Tack för en mycket fruktig och inspirerande dag, där fröna såddes enligt bondepraktikan och som har gett oss en bra start för Börjes Tingsryds ledningsgrupp. Deltagare 

Grupputveckling

“Jag vill tacka dig Catarina för att du har hjälpt mig och vår grupp att se varandra på ett bättre sätt än vad vi gjorde tidigare.”  😊 Jessica 

 

Facilitering – grupputveckling

“Jag tycker att det har varit två väldigt utvecklande dagar! Vi har kommit långt, det är min personliga uppfattning. Bra avvägning mellan information/föreläsning och konkreta uppgifter. Jag upplever att du ser alla och skapar en stämning som gör det enkelt för alla att komma till tals, men också lyssna. Du har en förmåga att få en att öppna sig, utan att vara för påtryckande som annars kan skapa blockeringar och nervositet.”  Deltagare från AFRY

 

Drivkraft – personlig utveckling

“Tack för att du genom ett stort engagemang, lyhördhet och motivation hjälpte mig hitta tillbaka till mitt inre driv! Jag vågade ta steget och ta mig an nya utmaningar. Tack! “ Besarta Hulaj, tidigare medarbetare nu verksam på Deloitte

 

Verksamhetsutveckling

”När jag genomförde utvecklingsprogrammet för ledare hos Catarina fick jag tid som egenföretagare för eftertanke. Att sitta ner och formulera mål och visioner. I ett företag med växtvärk var detta mycket positivt. Catarina coachade oss att formulera ner våra tankar, mål och visioner. Hon fick oss att tänka till.

Vi gjorde även Ennegrammet, som gav en god insikt om en själv. Detta gav oss hjälp att fortsätta växa och utvecklas!”

Sjöriket har flera år fått toppbetyg  i Socialstyrelsens undersökning om äldreomsorgen,  jämfört med hela Sverige, Kronobergs län och Ljungby Kommun.

Lena AlmSjöriket AB

Förändringsledning

“Jag har genomfört två olika utvecklingsprogram för ledare med Catarina. Jag såg behovet av att ordna en förnyad målformulering för företaget, dagligt arbete, personal och egna tankar och funderingar eftersom detta var min första chefsroll i mitt arbetsliv.

Min upplevelse av detta var att man med en utomstående person som Catarina kunde ventilera frågor som rörde alla mjuka värden runt arbetet utanför offerter, order och leveranser. De frågorna blir ofta undanskymda och inte tagna på tillräckligt allvar och prioritet. Många frågeställningar som Catarina tog upp var mycket svåra att besvara, men behövdes. De satte min tankeverksamhet på högvarv på ett positivt sätt.

Jag har med de två programmen fått upp ögonen och framförallt aktivt arbetat med personalfrågor. Trivsel och motivation kände jag som grundförutsättningar att överhuvudtaget få något gjort. Vi utökade med att även min kollega Louise genomförde programmen. Det fick ytterligare en dimension på hur vi skulle ordna med arbetet. Många frågor som vi arbetat och löst under den senaste tiden har vi kunnat lösa utan konflikter. Det har flutit på med att alla är överens, alla får säga sitt och vi går framåt med gemensamma beslut.

Vet inte hur jag ska beskriva min vånda med målarbete, att definiera och skriva ner. Jag har trots det genomfört: Uppköp och integration av företag, samgående med Beans, nyanställt, planerat verksamhetsflytt till nya lokaler. Med alla dessa unika och stora händelser har vi dessutom haft försäljningsframgångar och fått stora avtal, så vi har lyckats väl. Jag har mycket att tacka Catarina för!” Per AlexanderssonPlatschef Beans in Cup AB, Växjö

Låt oss göra något tillsammans! Hör gärna av dig.

5 + 14 =

Vi finns i Växjö – Staden att bo och verka i 

Bild: Växjösjön med brygga. Fotograf: Mats Samuelsson