STYRKAN FINNS I SAMARBETE

I en tillåtande arbetsmiljö gör vi varandra bra

JAG JOBBAR SOM TEAMUTVECKLARE OCH INDIVIDUTVECKLARE MED FOKUS PÅ ATT BYGGA SUNDA OCH PRESTERANDE GRUPPKULTURER

ANLITA MIG FÖR WORKSHOPS, PROFILANALYSER ELLER COACHNING OCH HANDLEDNING

Under mina år som ledare och VD stärktes min insikt i vilken enorm styrka det är i att samarbeta. Tillsammans med fantastiska medarbetare och ett äkta samarbete skapades en gemensam och insiktsfull gruppkultur där alla la sin energi på att uppfylla den satta målbilden. 

Lärdomar och kunskaper om att grupper blir bättre när man jobbar tillsammans och vad som behövs för att driva verksamheter och medarbetare framåt hjälper jag idag ledare och organisationer i att bygga sunda grupper som når längre och presterar mer. Att bli en attraktiv arbetsgivare och kanske till och med Sveriges attraktivaste arbetsgivare som en av mina uppdragsgivare uppnått. 

Jag baserar mitt arbete på evidens, metoder och forskningsresultat tillsammans med bred kompetens och erfarenhet som jag har fått via studier och arbetsgivare som Swedbank, Tieto och ICA. 

Jag hjälper dig gärna med konkreta insatser, företag- och individanpassade upplägg till interimsuppdrag. 

VERKSAMHETER UTVECKLAS AV MÄNNISKOR SOM UTVECKLAS 

//Catarina

 

LÅT OSS GÖRA NÅGOT TILLSAMMANS!

9 + 7 =

SUPERBRA!
“Du har sett till att alla har blivit inkluderade och fått utrymme. Du har ställt umanande frågor för att få oss att komma framåt.”
Deltagare från AFRY

 

“Jag tycker att det bästa är att du pratar lite och låter oss göra jobbet och komma fram till insikterna. Du guidar oss fram till insikterna. Du gör det lätt att förstå.” Deltagare Börjes Tingsryd ledningsgrupp

”När jag genomförde utvecklingsprogrammet för ledare hos Catarina fick jag tid som egenföretagare för eftertanke. Att sitta ner och formulera mål och visioner. I ett företag med växtvärk var detta mycket positivt. Catarina coachade oss att formulera ner våra tankar, mål och visioner. Hon fick oss att tänka till.

Sjöriket har flera år fått toppbetyg i Socialstyrelsens undersökning om äldreomsorgen,  jämfört med hela Sverige, Kronobergs län och Ljungby Kommun.

Lena AlmSjöriket AB

 

“Tack för att du genom ett stort engagemang, lyhördhet och motivation hjälpte mig hitta tillbaka till mitt inre driv! Jag vågade ta steget och ta mig an nya utmaningar. Tack!”
Besarta Hulaj, tidigare medarbetare, idag verksam på Deloitte

 

“Jag har genomfört två olika utvecklingsprogram för ledare med Catarina. Jag såg behovet av att ordna en förnyad målformulering för företaget, dagligt arbete, personal och egna tankar och funderingar eftersom detta var min första chefsroll i mitt arbetsliv.

Min upplevelse av detta var att man med en utomstående person som Catarina kunde ventilera frågor som rörde alla mjuka värden runt arbetet utanför offerter, order och leveranser. De frågorna blir ofta undanskymda och inte tagna på tillräckligt allvar och prioritet. Många frågeställningar som Catarina tog upp var mycket svåra att besvara, men behövdes. De satte min tankeverksamhet på högvarv på ett positivt sätt.

Jag har med de två programmen fått upp ögonen och framförallt aktivt arbetat med personalfrågor. Trivsel och motivation kände jag som grundförutsättningar att överhuvudtaget få något gjort. Vi utökade med att även min kollega Louise genomförde programmen. Det fick ytterligare en dimension på hur vi skulle ordna med arbetet. Många frågor som vi arbetat och löst under den senaste tiden har vi kunnat lösa utan konflikter. Det har flutit på med att alla är överens, alla får säga sitt och vi går framåt med gemensamma beslut.

Vet inte hur jag ska beskriva min vånda med målarbete, att definiera och skriva ner. Jag har trots det genomfört: Uppköp och integration av företag, samgående med Beans, nyanställt, planerat verksamhetsflytt till nya lokaler. Med alla dessa unika och stora händelser har vi dessutom haft försäljningsframgångar och fått stora avtal, så vi har lyckats väl. Jag har mycket att tacka Catarina för!” Per AlexanderssonPlatschef Beans in Cup AB, Växjö