om
catarina bachér

Jag vill hjälpa organisationer och team, oavsett bransch och storlek, att öka sina nivåer av samarbete och effektivitet genom målbilder och kommunikation och den forskning som finns.

Visionen är en tillåtande arbetsmiljö där vi gör varandra bra.

Jag har alltid drivits av utveckling och förbättring. Under mina år som ledare och VD stärktes min insikt i vilken enorm styrka det är i att dela ett gemensamt varför, en tydlig målbild och en tydlig riktning och hur viktigt det är att vi pratar och lyssnar på varandra. Detta har varit centralt och betydande vid de mer omfattande och mindre förändringar som jag har genomfört.

Idag hjälper jag ledare och organisationer i att jobba i förändring och att bygga sunda team som når längre och presterar mer. Att bli en attraktiv arbetsgivare med många fina ambassadörer för företaget.

Kan detta vara intressant för din organisation och är du intresserad av ett samarbete? Kontakta Catarina Bachér

Jag utgår alltid från forskning och väl beprövade metoder eftersom jag som person uppskattar trovärdighet. Med utbildning inom psykologi, information och ekonomi är jag glad och tacksam över att få hjälpa till i organisationer och teams riktning framåt och den röda tråden är förändringsledning, ledarskap och teamutveckling.

Inom dessa områden jobbar jag tillsammans med chefer och team på företag och organisationer och faciliterar workshops och håller föreläsningar. Min drivkraft är att få personer att känna sig inkluderande samtidigt som jag lyssnar och utmanar. Vid förändringar skapas nya synsätt och förväntningar och detta påverkar våra formler för samarbete. Vi är lika men olika och vi upplever vardagen på olika sätt.

styrkan finns
i att samarbeta

Låt oss göra något tillsammans! 

Kontakta Catarina Bachér;  0768 582266;  LinkedIn

”Stort tack till dig Catarina för att du är du och för att du på ett fantastiskt sätt guidar oss i det goda samtalet.” Mattias Johansson, Södra Skogsägarna

”För ett år sedan stod jag inför valet om jag skulle åka iväg på en 2-dagars kurs i ledarskap eller börja med Catarinas program. Under det senaste året har jag känt mig så oerhört nöjd med beslutet att anlita Catarina. Jag har utvecklats både som person och i min roll som ledare.
Catarina är fantastiskt professionell och vi har parallellt med programmet även haft många intressanta och givande diskussioner om lösningar på personalfrågor, organisation, teamutveckling, målplaner etc. Catarina är väldigt mån om att resultatet från utbildningen verkligen fungerar ute i vår verksamhet. Jag önskar att jag fått chansen att genomgå denna utbildning tidigare i livet. Jag kan varmt rekommendera Catarina!” Carl-Johan Wikell, Manger Sales Support, Abstracta AB, Lammhult

Gunilla Bergfeldt: ”Just nu känns det som om detta är första dagen på resten av mitt spännande ledarliv.”
”Att få se medarbetare prova, träna, prova igen & lyfta mot nya mål, där allt är möjligt, varje dag. Catarina har lärt mig att se hur det enkla ger utveckling och framgång. Genom frösamtal får vi nu medarbetarna att växa och nå mål de inte trodde var möjliga. Med praktisk handling av våra värderingar har besluten blivit så mycket enklare i vardagen. Det har skapat en trygghet där vi har lärt oss göra prioriteringar som förtydligar riktningen mot företagets vision. Åren med Catarina inspirerar både min ledarroll och medarbetarna. Var har lärt oss lyfta mot nya mål. Tack Catarina för att jag och vi får göra denna resa med dig.”

”När jag genomförde utvecklingsprogrammet för ledare hos Catarina fick jag tid som egenföretagare för eftertanke. Att sitta ner och formulera mål och visioner. I ett företag med växtvärk var detta mycket positivt. Catarina coachade oss att formulera ner våra tankar, mål och visioner. Hon fick oss att tänka till.Lena Alm, Sjöriket AB
Sjöriket har flera år fått toppbetyg i Socialstyrelsens undersökning om äldreomsorgen,  jämfört med hela Sverige, Kronobergs län och Ljungby Kommun.

”Jag vill tacka dig Catarina för att du har hjälpt mig och vår grupp att se varandra på ett bättre sätt än vad vi gjorde tidigare.”  😊 Jessica, Södra

”Du har sett till att alla har blivit inkluderade och fått utrymme. Du har ställt utmanande frågor för att få oss att komma framåt.”
Deltagare Samhällsbyggnad, AFRY

”Jag tycker att det bästa är att du pratar lite och låter oss göra jobbet och komma fram till insikterna. Du guidar oss fram till insikterna. Du gör det lätt att förstå.” Deltagare Börjes Tingsryd ledningsgrupp

”Jag har genomfört två olika utvecklingsprogram för ledare med Catarina. Jag såg behovet av att ordna en förnyad målformulering för företaget, dagligt arbete, personal och egna tankar och funderingar eftersom detta var min första chefsroll i mitt arbetsliv.

Min upplevelse av detta var att man med en utomstående person som Catarina kunde ventilera frågor som rörde alla mjuka värden runt arbetet utanför offerter, order och leveranser. De frågorna blir ofta undanskymda och inte tagna på tillräckligt allvar och prioritet. Många frågeställningar som Catarina tog upp var mycket svåra att besvara, men behövdes. De satte min tankeverksamhet på högvarv på ett positivt sätt.

Jag har med de två programmen fått upp ögonen och framförallt aktivt arbetat med personalfrågor. Trivsel och motivation kände jag som grundförutsättningar att överhuvudtaget få något gjort. Vi utökade med att även min kollega Louise genomförde programmen. Det fick ytterligare en dimension på hur vi skulle ordna med arbetet. Många frågor som vi arbetat och löst under den senaste tiden har vi kunnat lösa utan konflikter. Det har flutit på med att alla är överens, alla får säga sitt och vi går framåt med gemensamma beslut.

Vet inte hur jag ska beskriva min vånda med målarbete, att definiera och skriva ner. Jag har trots det genomfört: Uppköp och integration av företag, samgående med Beans, nyanställt, planerat verksamhetsflytt till nya lokaler. Med alla dessa unika och stora händelser har vi dessutom haft försäljningsframgångar och fått stora avtal, så vi har lyckats väl. Jag har mycket att tacka Catarina för!” Per AlexanderssonPlatschef Beans in Cup AB, Växjö