Nyheter

LÖPTEKNIK OCH GRUPPTEKNIK

Vilken bubblande känsla när det som tidigare har upplevts som ett motlut känns helt ok och jag fixar det utan större ansträngning.

Jag har en mindre löprunda som startar med en svag men längre uppförsbacke. Inte optimalt för mig som gillar att starta lite ”soft”, men genom att få hjälp med löpteknik och positivt peppande i min löparklubb förminskas mina hinder. Jag utmanas och tränar. Löpteknik och träning leder mig mot min målbild – att stärka min egen hållbarhet och produktivitet, att må bra.

Gemensamma nämnare

Vad har löpteknik och gruppteknik gemensamt?

👉 En klar och tydlig målbild.
👉 Vad ska uppnås och hur det ska göras.
👉 Att det finns en vilja att utveckla sin skicklighet.
👉 Att göra, reflektera och lära. Feedback.
👉 Glädje och motivation.

Alla grupper utvecklar ett sätt att jobba på. Det är inte alltid ett sätt som är det mest effektiva och hållbara. Vissa grupper är mycket produktiva, når fantastiska resultat och mål med råge. Andra grupper når aldrig sina mål på grund av exempelvis missförstånd, att målen är otydliga eller dålig struktur.

Hur möter du och din grupp höstens utmaningar? Har ni samma mål eller olika? 

Målmatris

Ledningsgruppsutveckling

Teamutveckling