Tjänster vi erbjuder

FÖRÄNDRINGSLEDNING & FACILITERING

VI FÅR LEDARE OCH TEAM ATT SAMARBETA

Vi behöver varandra

“Jag tror genuint på människan och kraften i gruppen” 

Varje person kan utföra strålande insatser. Men för att komma fram till de gemensamma målsättningarna inom gruppen krävs samarbete och ansvar.

När var och en ser sin egen betydelse i ett större sammanhang, genom att se, prata, lyssna och inkludera, blir helheten större än summan av delarna.

Verksamheter utvecklas av människor som utvecklas – en viktig hörnsten för att nå Framgång.

 

— LEDARE —

– utveckla dig själv för att kunna utveckla andra och skapa effektiva team

 

— MEDARBETARE —

– utveckla dig själv i din egen framgång

 

— GRUPP —

– utveckla er från grupp till effektivt team. We-Me

 

— FACILITERING —

– stödjer gruppen i att komma fram till gemensamma målsättningar och resultat

 

— PROCESSTÖD —

– stödjer gruppen att utveckla sättet att samarbeta genom effektiva arbetssätt

 

— KOMMUNIKATION —

– ta vara på styrkans magi
Samarbete med UJS Consulting

Bachér AB Logga

Framgång

Samarbete får människor att växa, grupper att göra stordåd och verksamheter att blomstra. Fler och fler verksamheter har insett vilka fördelar det är att jobba för en vinnande och välmående företagskultur. Den är mycket svårare att kopiera än en tjänst eller en produkt. 

“Jag vill tacka dig Catarina för att du har hjälpt mig och vår grupp att se varandra på ett bättre sätt än vad vi gjorde tidigare.”  😊 Jessica 

“Stort tack till dig Catarina för att du är du och för att du på ett fantastiskt sätt guidar oss i det goda samtalet.” Mattias

“Jag tycker att det bästa är att du pratar lite och låter oss göra jobbet och komma fram till insikterna. Du guidar oss fram till insikterna. Du gör det lätt att förstå.” Deltagare Börjes Tingsryd ledningsgrupp

“Tack för att du genom ett stort engagemang, lyhördhet och motivation hjälpte mig hitta tillbaka till mitt inre driv! Jag vågade ta steget och ta mig an nya utmaningar. Tack!”

Besarta Hulaj, tidigare medarbetare, idag verksam på Deloitte

”När jag genomförde utvecklingsprogrammet för ledare hos Catarina fick jag tid som egenföretagare för eftertanke. Att sitta ner och formulera mål och visioner. I ett företag med växtvärk var detta mycket positivt”

Lena, Sjöriket

”När man jobbar med Catarina så händer det magiska saker och man får helt nya sätt att tänka på vilket har varit otroligt positivt. Jag och min grupp har utvecklats inom: Individuella mål, värdegrunder, kommunikation, personalutveckling och gruppdynamik.” 

Christopher, Ljungby Kommun