Tjänster vi erbjuder

FÖRÄNDRINGSLEDNING & FACILITERING

VI FÅR LEDARE OCH TEAM ATT SAMARBETA

Sätt matchbilden och skapa tydlighet och trygghet

Konsten att ro åt samma håll inom verksamheten. Vi utgår från den goda idén om vart vi ska, vad som är viktigt och varför. Genom att vi gör det tydligt för oss själva och ser helheten, skapas en struktur som gör att vi kan leverera det vi är bra på, samtidigt som vi har koll på trender och bejakar det nya som ständigt kommer till oss. När vi sätter och tydliggör målbilden hjälper den oss att fatta beslut, att ta initiativ och agera i olika situationer. 

Vi arbetar med omvärldsbevakning, översyn av kompetens, stödsystem, tid och pengar. Identifierar och analyserar. Planerar och kommunierar. Följer upp och förbättrar.

Bachér AB Logga

WE-ME

Vi männsikor är olika motiverade i att prestera och en och samma person kan ha olika drivkrafter inför olika uppgifter. Vi har alla olika förväntningar som styr våra tankar, uppfattningar och tolkningar av andra. De flesta av oss vill känna känslan av att förstå, att vara delaktig, att få bidra och utvecklas – inre belöningar. Hur kan vi göra varandra bra? Hur tar vi vara på att vi är olika? Hur kan jag utveckla mig och nå min framgång? Hur kan vi som team utvecklas och nå vår gemensamma framgång?

Vi arbetar med:

Personlig ledarutveckling

Grupputveckling

Kommunikation

Förändringsledning

Kommunikation innebär både att man förstår och blir förstådd.

Analys - Verksamheter utvecklas av människor som utvecklas

Min framgång: 360-analys (självbild) Jag ser mig och tror mig agera på ett viss sätt. Min omgivning ser och upplever något annat. Feedback.

Vår framgång: Team analys Att skapa effektiva team. Stadier i grupputveckling.

Personprofil: PPA. Okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

Självinsikt för individ och grupp: Enneagrammet  Självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna i väl fungerande team och hos effektiva ledare. Ett utvecklingsverktyg som ger oss insikt i att använda våra resurser på bästa sätt, att identifiera vår potential och de begränsande mönster som hindrar oss från att nå dit. HPEI-analys och arbete utförs både för enskild individ och grupp.

Framgång

Våra möjligheter ser olika ut för att nå dit vi önskar. Men väldigt ofta sätter vi våra egna begränsningar. Där och då är det oerhört värdefullt att få den där knuffen och hjälpen med att se saker ur andra perspektiv, för att Våga och ta Mod till sig att göra det där man egentligen vill prova på eller uppnå. Det kan vara ett litet steg, det kan vara ett större. Det lilla steget kan leda till det större. Det är bara du som vet och väljer.

“Jag vill tacka dig Catarina för att du har hjälpt mig och vår grupp att se varandra på ett bättre sätt än vad vi gjorde tidigare.”  😊 Jessica 

“Stort tack till dig Catarina för att du är du och för att du på ett fantastiskt sätt guidar oss i det goda samtalet.” Mattias

”När jag genomförde utvecklingsprogrammet för ledare hos Catarina fick jag tid som egenföretagare för eftertanke. Att sitta ner och formulera mål och visioner. I ett företag med växtvärk var detta mycket positivt”

Lena, Sjöriket

”När man jobbar med Catarina så händer det magiska saker och man får helt nya sätt att tänka på vilket har varit otroligt positivt. Jag och min grupp har utvecklats inom: Individuella mål, värdegrunder, kommunikation, personalutveckling och gruppdynamik.” 

Christopher, Ljungby Kommun

Till dig som vill veta mer och nå framgång

6 + 5 =

Individ

Kommunikation

Grupp

Förändringsledning