Processtöd

ATT LEDA GRUPPEN MOT GEMENSAMT MÅL

Processtöd

Själva processen – Hur:et – påverkar om en grupp når sitt resultat eller inte.

Grupper är både lika och olika. Det finns föutsägbara kunskaper som gör att vi vet att något händer när grupper träffas och väldigt ofta vad som kommer att ske, men det oförutsägbara är att vi inte vet hur eller när det äger rum. 

Googles studie Project Aristotle visade att de mest högpresterade teamen inom organisationen var de som upplevde tydlighet i hur:et. Medlemmarna i gruppen upplevde tillit, att de kunde prata och lyssna på varandra, ge feedback, ta ansvar och stukturera sitt arbete. Vilka som ingick i teamet spelade en mindre roll. Som grupp behöver vi fokusera mer medvetet på hur:et i vår vardag och utveckla sättet att samarbeta genom effektiva arbetssätt. 

Ibland räcker tiden inte riktigt till för dig i din roll som ledare att vidareutveckla ditt och gruppens sätt att jobba på för att skapa en fortsatt hållbar konkurrenskraft och nå ert  gemensamma mål.

Jag stöttar dig i din planering, förberedelse och strukturering inför dina möten, workshops och förändringsprocesser genom att visa och föreslå metoder, verktyg och upplägg. Att vara din samtalspartner genom att ställa utvecklande och ibland utmanande frågor som för processen eller projektet framåt.

 

 

  att stötta alla att tänka sitt bästa

  Sam Kaner

  MENY

  Ledare

  Medarbetare

  Grupp

  Facilitering

  Processtöd

  Kommunikation

  Vill du veta mer? Hör av dig - just nu erbjuder jag tjänsterna digitalt och IRL

  5 + 14 =