Kommunikation

SUND KOMMUNIKATION ÖKAR SAMARBETE

Kommunikation leder till tydlighet och trygghet

Visst är det mycket roligare och lättare att gå till jobbet när du vet att här pratar och diskuterar vi tryggt med varandra utan att bli tystade eller utskrattade.

I en sådan miljö blir vi gladare och mer nöjda och det här smittar inte bara av sig mellan er kollegor utan ända ner till sista raden i er resultaträkning. 

Vi vet, och forskningen stödjer, att i en tillåtande och trygg miljö med bra kommunikation och tydliga målsättningar skapas goda relationer och ett genuint engagemang med motiverade medarbetare.

De verksamheter och ledare som medvetet jobbar för att stärka trygghet och tillit i sin arbetsmiljö ökar prestation och produktivitet. Varenda person i verksamheten kan utföra strålande insatser, men för att komma fram till de gemensamma målsättningarna krävs samarbete och ansvar.

 

Ta vara på styrkans magi

Vi är i samma storm just nu men vi sitter i olika båtar. Vi har på kort tid fått ställa om våra sätt att jobba. Allt är nytt och vi har ingen manual att tillgå, dock vet vi genom studier av professor A Edmondson, Harvard, att psykologisk trygghet är avgörande för att verksamheter ska trivas, utvecklas, vara kreativa och produktiva. Vår gemensamma kraft och styrka är avgörande för att kunna skapa och prestera.

Vi har i alla tider format grupper för att göra saker tillsammans. Hur väl vi lyckas i gruppen avgörs av hur vi utvecklar det gemensamma tänkandet och hur vi kommunicerar. En bra kommunikation i en tillåtande miljö, skapar goda relationer och motiverade team som arbetar mot gemensamma och tydliga mål.

Vi fokuserar på styrkan i gruppen och på vikten av kommunikation.
 
Innehåll: 
 • Känslomässiga och kommunikativa färdigheter
 • Motiv och motivation
 • Feedback och återkoppling
 • Lyssna in vad som verkligen sägs
 • Konsten att ställa frågor
 • Personligheter och olika fokus i samtalet och mötet
 • Konfliktstilar
 • Stadier i grupputveckling
 • Förändringsledning
 • Värderingar
 • Tydlighet i mål och roller
 • Vikten av eget ansvar

Mål:

 • Tydliggöra och förverkliga “Varför”
 • Nå resultat genom “Vart” ska vi
 • Fokusera på processen “Hur”
 • Tydliggöra ansvar i innehållet “Vad”

I samarbete med Ulrika J Ståhl, UJS Consulting. 

Vi får ledare och team att samarbeta för en konkurrenskraftig och välmående verksamhet.

  Ulrika Johansson Ståhl – UJS Consulting
  Ulrika har mångåriga erfarenheter från roller som VD, Marknadschef och Kommunikationsansvarig. Hon stödjer  företag och organisationer inom:
  – intern kommunikation
  – extern kommunikation, marknadsföring/varumärkesfrågor
  – förändringsledning, verksamhetsutveckling
   
  “Kommunikation och en hälsosam företagskultur har alltid varit av stor vikt för mig. Jag tror på ett ledarskap präglat av empati och motivation med ett stort mått av ansvarskänsla. Att skapa team som arbetar mot gemensamma, tydliga mål.”
   
  Ulrika är särskilt insatt i verksamheter med fokus på Möbel- och inredningsbranschen, Business to Business och export.

  coming together is beginning,
  keeping together is progress,
  working together is success

  Henry Ford

  MENY

  Ledare

  Medarbetare

  Grupp

  Facilitering

  Processtöd

  Kommunikation

  Vill du veta mer? Hör av dig - just nu erbjuder vi tjänsterna digitalt och IRL

  8 + 7 =