SUND KOMMUNIKATION & GRUPPKULTUR

Motiverade människor presterar bättre tillsammans

 

Visst är det mycket roligare och lättare att gå till jobbet när du vet att här pratar och diskuterar vi tryggt med varandra utan att bli tystade eller utskrattade. I en sådan miljö blir vi gladare och mer nöjda och det här smittar inte bara av sig mellan er kollegor utan ända ner till sista raden i er resultaträkning.

Vi vet, och forskningen stödjer, att i en tillåtande och trygg miljö med bra kommunikation och tydliga målsättningar skapas goda relationer och ett genuint engagemang med motiverade medarbetare. De verksamheter och ledare som medvetet jobbar för att stärka trygghet och tillit i sin arbetsmiljö ökar prestation och produktivitet. Varenda person i verksamheten kan utföra strålande insatser, men för att komma fram till de gemensamma målsättningarna krävs samarbete, förståelse och tillit.

LEDARE, TEAM & KOMMUNIKATION

Vi är i samma storm just nu men vi sitter i olika båtar. Vi har på kort tid fått ställa om våra sätt att jobba. Allt är nytt och vi har ingen manual att tillgå, dock vet vi genom studier av professor A Edmondson – Harvard, att psykologisk trygghet är avgörande för att verksamheter ska utvecklas, vara kreativa och produktiva.

Mycket pekar på att god samarbetsförmåga och väl fungerande kommunikation blir några av de viktigaste framgångsfaktorerna framöver. Särskilt som vi även fortsättningsvis ser ut att få svårt att träffas på det sätt som vi kanske allra helst skulle föredra. För att orka hålla i och fortsätta att jobba mot våra gemensamma mål måste vi samverka, lära av varandra, och också kunna växeldra. Det gör man i ett bra team.

Vi har i alla tider format grupper för att göra saker tillsammans. Hur väl vi lyckas i gruppen avgörs av hur vi utvecklar det gemensamma tänkandet och hur vi kommunicerar. En bra kommunikation i en tillåtande miljö, skapar goda relationer och motiverade team som arbetar mot gemensamma och tydliga mål.

VI FOKUSERAR PÅ STYRKAN I TEAMET OCH VIKTEN AV KOMMUNIKATION

Bachér AB – För företag i förändring, i samarbete med UJS Consulting, stödjer er i arbetet att:

• Nå samsyn kring förväntningar på individ och grupp.
• Ge ledare vägledning i hur man skapar tydlighet och trygghet i en grupp.
• Hitta rätt form för samverkan, dialog och resultat i en grupp.
• Utveckla kommunikationsprocessen för bästa möjliga resultat.

Målet är att få ledare och team att samarbeta för en konkurrenskraftig och välmående verksamhet. Vi fokuserar på styrkan i gruppen och på vikten av kommunikation.

INNEHÅLL

• Känslomässiga och kommunikativa färdigheter.
• Motiv och motivation.
• Feedback och återkoppling.
• Lyssna in vad som verkligen sägs.
• Konsten att ställa frågor.
• Personligheter och olika fokus i samtalet och mötet.
• Konfliktstilar.
• Stadier i grupputveckling.
• Förändringsledning.
• Värderingar.
• Tydlighet i mål och roller.
• Vikten av eget ansvar

MÅL

• Tydliggöra och förverkliga “Varför”
• Nå resultat genom “Vart” ska vi
• Fokusera på processen “Hur”
• Tydliggöra ansvar i innehållet “Vad”

Arbetet läggs upp i olika format beroende efter kundens önskemål.

EXEMPEL

Halvdags-/heldag workshop: inspiration, ledning av grupparbeten, sammanställning av resultat.
Coachning, vid ett eller återkommande tillfällen: inspiration, rådgivning, grupparbeten.
Facilitering: ett neutralt stöd som underlättar diskussionerna i frågor organisationen/företaget behöver hantera. Facilitatorn ser till att alla deltagare kommer till tals, känner delaktighet och bidrar med sin kompetens och kunskap.

Vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder att prestera bättre tillsammans. // Ulrika och Catarina

Ulrika Johansson Ståhl – UJS Consulting

Ulrika har mångåriga erfarenheter från roller som VD, Marknadschef och Kommunikationsansvarig. Hon stödjer företag och organisationer inom:

• Intern kommunikation
• Extern kommunikation
• Marknadsföring och varumärkesfrågor
• Förändringsledning
• Verksamhetsutveckling

”Kommunikation och en hälsosam företagskultur har alltid varit av stor vikt för mig. Jag tror på ett ledarskap präglat av empati och motivation med ett stort mått av ansvarskänsla. Att skapa team som arbetar mot gemensamma, tydliga mål.”

Ulrika är särskilt insatt i verksamheter med fokus på Möbel. och inredningsbranschen, Business to Business och export.

UJS Consulting

Jag är intresserad av hur gruppkultur och kommunikation ger synliga effekter

4 + 11 =