Facilitering

ATT LEDA GRUPPEN MOT GEMENSAMT MÅL

Facilitering – leda i workshops

Ordet facilitering kommer från det latinska ordet facilis eller facile som betyder ”att göra det enkelt” eller ”att underlätta”. Facilitatorns uppgift är att lotsa och stödja en grupp mot ett gemensamt mål. Att gemensamt komma fram till hur man kan förbättra sitt sätt att jobba tillsammans för att kunna nå ett bättre resultat. 

Facilitering är ett arbetssätt som syftar till att effektivisera möten, projekt, diskussioner eller förändringsprocesser genom att leda en grupp individer framåt genom motivation, delaktighet, tydlighet och personligt ansvarstagande. 

Att släppa loss kraften i gruppen

Vi tillbringar en stor del av vår tid i möten av olika slag. Tid är pengar för de flesta av oss.

Facilitering är ett arbetssätt som syftar till att effektivisera möten, projekt, diskussioner eller förändringsprocesser och att leda gruppen att nå sitt önskade resultat och gemensamma målsättning genom att: 

 • hjälpa gruppmedlemmarna att tänka tillsammans
 • skapa delaktighet och uppmuntra till lärande – våga prova och göra fel
 • synliggöra potentialen hos varje deltagare så att gruppens resultat kan bli mer än summan av delarna
 • uppmunta och motivera gruppen att ta hand om sitt mötesresultat efter mötet

En facilitator är en neutral resurs som inte ger några svar och lösningar utan skapar förutsättningar genom verktyg och tekniker för att gruppen ska kunna fatta beslut och nå resultat tillsammans. Fokus ligger på att stötta gruppen i förverkliga syftet Varför? nå önskat resultat Vart? genom att fokusera på processen Hur? Gruppen själv ansvarar för innehållet Vad? 

En viktig del i uppdraget är att ta fram en ändamålsenlig mötesdesign i nära samarbete med dig som uppdragsgivare. Jag hjälper till att planera, förbereda och genomföra de möten, diskussioner och workshops som är viktiga för dig och din grupp.

  att stötta alla att tänka sitt bästa

  Sam Kaner

  MENY

  Ledare

  Medarbetare

  Grupp

  Facilitering

  Processtöd

  Kommunikation

  Vill du veta mer? Hör av dig - just nu erbjuder jag tjänsterna digitalt och IRL

  12 + 7 =