Nyheter

Är du redo inför hösten? Har dina tankar landat in i hur ni kan jobba för en positiv och stark gruppkultur på framtidens hybrida arbetsplats? Att fortsätta bygga på det effektiva teamet? Att medvetet vara den attraktiva arbetsgivaren där organisationen jobbar tillsammans för en hållbar prestation och långsiktiga resultat?

Positiv och stark gruppkultur i post-covid tid

Vi vet att våra arbetsplatser inte kommer att se ut som de gjorde för ett och ett halvt år sedan. Vi har den senaste tiden fått lära oss att arbeta och umgås på andra sätt. Under post-covid hösten kommer vi att möta olika utmaningar, val och möjligheter. Vi försöker hitta fram till hur vi ska kommunicera och hitta balansen mellan digitala och fysiska möten. Att medvetet jobba för ett gemensamt engagemang för att nå fram till de gemensamma målbilderna.

Är dina tankegångar i synk med den forskning som finns kring hur team presterar på bästa sätt tillsammans?

Oavsett hur långt du har kommit i dina tankar i att planera inför hösten och hur ni ska gå vidare med att stärka och säkerställa ert samarbete inom gruppen kan du förbereda dig genom att vi tillsammans går igenom vad du behöver tänka igenom.

  • Vad säger forskningen om högpresterande team?
  • Vad behöver gruppmedlemmar och ledare för att skapa ett ömsesidigt beroende?
  • Har alla samma mål eller olika?
  • Vad behöver vi uppleva för att känna oss motiverade, engagerade och må bra?

Tjänster och stöd