Nyheter

I dessa tider när många av oss arbetar hemifrån eller under extra hård belastning är det lätt att tappa gnistan. Kraften att ta sig framåt. Hur får vi ihop ett vinnande team när vi sitter på olika platser? 


Jag tror genuint på kraften i ett team och vad den kan åstadkomma. Jämför sluttiderna på herrarnas världsrekord på 400 meter – tiden 43,03, med tiden för stafetten 4*100 meter – 36,84.

Med en gemensam målbild, en massa träning och övning har laget och ledaren tagit tillvara på varje stafettmedlems förmåga och styrka. Vem som har snabbast reaktion, vem som är vassast i slutspurten och från detta bestämt turordningen i vem som springer vilken sträcka för att tillsammans komma snabbast i mål.

Hur får vi ihop ett vinnande team när vi sitter på olika platser?

I dessa tider när många av oss arbetar hemifrån eller under extra hård belastning är det lätt att tappa gnistan. Kraften att ta sig framåt. Hur får vi ihop ett vinnande team när vi sitter på olika platser?

Skapa ett tryggt ”rum” för teamet genom att gemensamt:

》 Forma en klar bild över teamets mål.
》 Veta vad som ska uppnås och hur det ska göras.
》Tydliggöra roller, ansvar och uppgifter.
》 Klargöra formerna för samspel och samarbete.

skapa ett tryggt rum för teamet

Kraften i ett team

I ett samspelande team finns ett ömsesidigt beroende och en vilja att utveckla sin skicklighet och kompetens. Att tillsammans producera något som är efterfrågat och som håller hög kvalitet.

Genom bra kommunikation i en tillåtande miljö skapar vi goda relationer och motiverade team som arbetar mot gemensamma och tydliga mål.

Sätt er målbild, var redo att parera för eventuella gropar och vindar som hastigt kan torna upp sig, prata och uppmuntra varandra.

Susan Wheelan studier IMDG – modell för grupputveckling

Teamutveckling och målsättningar

Bild: B Collum