Nyheter

Hur kan du hjälpa ditt team att förbättra ert arbetsresultat? Om du vill stärka teamets arbetsresultat så delar jag gärna med mig av några saker som jag brukar använda mig av och som är bra att veta.

👉 Du behöver känna till teamets styrkor och vilka områden som teamet behöver arbeta med så att du och teammedlemmarna vet vad ni ska fokusera på.
👉 Du behöver ta reda på hur ni kan göra för att bli bättre inom era områden som ni har valt ut.
👉 Slutligen behöver du genomföra utvärdering och uppföljning om era arbetsinsatser ger resultat eller om ni behöver göra ytterligare förändringar.

IMGD-modell för teamutveckling

Till hjälp använder jag mig av Susan Wheelands IMGD-modell, Integrated Model of Gruop Development. Den är en av de mest använda modellerna för teamutveckling och till den kopplar jag GDQ-enkäten, Group Development Questionnaire för att se vilka områden teamet behöver arbeta med för att nå bättre arbetsresultat och nå sina mål.

Med det här som input och underlag behöver du inte själv komma på vad som behöver göras för att bli bättre utan ni tillsammans tar fram vad just ni är i behov av och behöver göra. När ni har jobbat på ett tag så kan du göra en ny GDQ-enkät för att se hur väl ni rör er framåt till förbättrade arbetsresultat.

BESKRIV, DISKUTERA OCH ARBETA FRAM ERT FÖRSTA STEG – VID ETT OCH SAMMA MÖTE

Välkommen och gör dig redo inför hösten! ☀️ //Catarina

Teamutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Målmatris

Susan Wheelan studier IMDG – modell för grupputveckling