Nyheter

Vad är skillnaden mellan grupp och team?

Vid ett chefsstödmöte fick jag frågan om vad det är för skillnad mellan grupp och team? Jag svarade att en grupp består av personer som är beroende av varandra. Det kan egentligen vara vilken samling av människor som helst. Det kan vara föräldrarna till barnen som just börjat träna friidrott eller gästerna i dagens lunchkö.

Ett team är två eller flera personer som har någon form av utbyte med varandra, som har ett uppdrag och ett eller flera gemensamma mål. Ett exempel på team är restaurangpersonalen som vill ge sina gäster en god och behaglig matupplevelse.

Teamet sätts samman för att tillsammans utföra uppgifter som är av stor betydelse för organisationen. Man har enats kring sina mål och uppdrag och är ömsesidigt beroende av varandra. Man vet vad som ska uppnås och vem som förväntas göra vad.

Skillnader mellan grupp och team

Skillnaden mellan grupp och team är att i teamet:

  • Arbetar man mot samma mål
  • Har ett gemensamt förhållningssätt
  • Ömsesidigt beroende och ansvar
  • Samarbete

Ett team kan beskrivas som en ”en samling människor som har ett eller flera gemensamma mål och som måste samarbeta för att uppnå det”. Ett team har en gemensam framtid.

Jag hoppas att med denna korta förklaring kan visa några skillnader mellan begreppen. Du är varmt välkommen om du vill veta mer och hur du och ditt team kan jobba vidare i er riktning framåt. //Catarina 💫

Läs gärna mer om teamutveckling och den certifiering som jag har inom ämnet.