Nyheter

Ett team behöver fyra saker från sin organisation för att trivas och göra sitt bästa. En organisationskultur som uppmuntrar och engagerar. 

Professor och forskaren Susan Wheelan, Temple University, ägnade många år av sin verksamma tid åt forskning om bland annat grupper, ledarskap och organisationsutveckling. Efter att ha arbetat med drygt 700 arbetsgrupper gjorde hon en bedömning att bara 46 % av grupperna var kapabla att bidra till organisationens mål. Endast 17 % av dessa var högpresterande team. Susan fick med detta fram vilken betydande roll organisationen har i vad grupper lyckas prestera.

Blomstrande team

För att kunna skapa en miljö som uppmuntrar och engagerar behöver organisationen lyfta upp och aktivt arbeta med vissa riktlinjer för att få team att trivas och göra sitt bästa. 

Team blomstrar när: 
》Organisationen beskriver sin affärsidé och målbild så levande att varje medlem förstår och tror på dem.
》Arbetsmiljön uppmuntrar till nya idéer och nya sätt att utföra saker och ting.
》Det finns en förväntan om framgång. Saknas denna förväntan om framgång infinner sig en upplevelse av att inte vara behövd. ”Ingen bryr sig om vad vi gör.”
》Kvalitet och service prioriteras. Om medlemmar i en organisation upplever att vinst och lönsamhet är viktigare än kvalitet och service, minskar engagemanget ganska fort. 

Genom bra kommunikation i en tillåtande miljö skapar vi motivation och goda samarbeten mellan ledare och team som arbetar mot gemensamma och tydliga mål. 

Grupputveckling

Citat av University of Dublin, Ireland, S Wheelan Creating Effective Teams

Photo: krakenimages