Nyheter

Var och en av oss kan omöjligt ha den kompetens, kunskap och erfarenhet som krävs för att lösa och möta de problem och händelser som uppstår i våra organisationer idag. Vi behöver inkludera varandra och dra nytta av våra olika kunskapsområden.

Var och en av oss kan omöjligt ha den kompetens, kunskap och erfarenhet som krävs för att lösa och möta de problem och händelser som uppstår i våra organisationer idag. Vi behöver inkludera varandra och dra nytta av våra olika kunskapsområden genom att jobba för varandra och tillsammans.

Att jobba tillsammans är både roligt och stimulerande men också mycket påfrestande när vi känner att vår trygghet utmanas och när frustrationen kommer krypande. Där och då behövs kunskaper och insikter i hur en grupp och ledare samverkar för att fortsätta sin rörelse framåt mot sina mål och inte fastnar i olösta konflikter.

Olikheter ger bättre affärer

Ditt kraftfullaste verktyg att utveckla dig själv och din grupp är att skapa trygghet. En trygghet som tillåter olika tankar, funderingar och reflektioner. En trygghet som uppmuntrar till att alla deltar och generöst bidrar med förslag och idéer och insikten i hur värdefull ens egna och andras insatser och ansatser är för att hela teamet ska utvecklas framåt.

Ditt kraftfullaste verktyg att utveckla dig själv och din grupp är att skapa trygghet

Etablera en effektiv gruppkultur

Forskning visar att när medvetna insatser görs för att utveckla team ger det synliga effekter på både samarbete, produktivitet och resultat.

De teamutvecklingsinsatser som har störst positiva inverkan på gruppens verkliga utförande och effektivitet är tydliga gemensamma mål och att alla gruppmedlemmar har en tydlig bild av sin egen och andras roller och ansvar i gruppen. (M Åkerlund, C Jacobsson 2019)

Hur bygger du ditt framgångsrika team?

Vi kombinerar erfarenheter och studier med Ph D S Wheelans forskningsförankrade metoder (IMGD) och det statistiskt tillförlitliga instrumentet (GDQ) inom teamutveckling. 

Integrated Model of Team Development (IMGD) och Group Development Questionnaire (GDQ) hjälper team att utveckla sitt samarbete och produktivitet för att nå sina mål. GDQ mäter gruppers effektivitet och utvecklingsmöjligheter.

Välkommen att höra av dig när du önskar stöd i grupp- och ledarträning för att nå ett framgångsrikt och effektivt team.