Nyheter

“As a certified GDQ consultant, I have successfully completed the certification process for the Group
Development Questionnaire (GDQ), and thereby gained permission from GDQ Associates AB to use the GDQ. The
GDQ was developed by Susanne Wheelan, and all rights, title and interest to the GDQ, including its intellectual
property rights, belong exclusively to GDQ Associates AB.”

Jag är stolt och glad över att som certifierad GDQ-konsult får möjlighet att stödja team, ledare och verksamheter med hjälp av GDQ-verktyget som är ett statistiskt tillförlitligt instrument för att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsmöjligheter, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, USA.

GDQ hjälper teamet att utveckla sitt samarbete och produktivitet och nå sina mål

Forskning visar att insatser för att utveckla team ger effekter på både samarbete och produktivitet. Syftet med GDQ är att stödja och visa inom vilka områden gruppen behöver arbeta med för att nå sina gemensamma mål och rörelse framåt. Resultatet handlar om gruppen som helhet och inte om individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling.

Grundläggande för en GDQ-konsult

Att vara GDQ-konsult betyder:

Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en behörig GDQ-konsult såvida man inte har genomgått en fullständig och godkänd certifieringsprocess och därmed har en uttrycklig rätt från GDQ Associates att kalla sig GDQ-konsult.

De åtaganden som följer av certifieringen som GDQ-konsult ska utföras på ett professionellt och kompetent sätt som håller hög kvalitet. Vidare ska åtagandena endast utföras av personer med goda kunskaper om teori och forskning avseende grupputveckling och endast inom ramen för sådan kunskap. Val av interventioner baserat på GDQ-resultat ska grundas på gedigna kunskaper inom området och ske med försiktighet.

Jag är stolt och glad över att få kunna erbjuda denna möjlighet till dig och din grupp och ert gemensamma arbete att utveckla ert teamarbete, produktivitet och nå era mål. //Catarina

GDQ Associates

Teamutveckling