Nyheter

WE-ME byggs genom tydlighet, målbilder, roller och samarbete. När vi lyssnar och pratar med varandra upplever vi en snällhet och vänlighet som leder till att vi trivs och vi gör vårt allra bästa för att stötta och göra varandra bra. 

Att bygga We-Me genom tydlighet, målbilder, roller och samarbete. Team blomstrar när organisationer bygger på tydlighet kring varför verksamheten finns. När ledningen lyckas beskriva sin målbild då levande att varje individ förstår och tror på dem och att det finns en uttalad förväntan om framgång inom verksamheten. 

Bygga framgångsrika teamet We-Me

I en öppen och tillåtande miljö vågar alla prata utan att tystas. Forskning visar (Projekt Aristoteles) att när vi upplever en öppen och tillåtande miljö vågar alla prata utan att tystas. Framgångsrika team har en öppen kommunikation och feedbackstruktur som tillåter alla att delta. Våra resultat beror inte bara på våra gemensamma insatser utan lika mycket av det som finns mellan oss. Det handlar om: 

》Hur vi uppfattar varandra
》Hur vi lyssnar
》Hur vi bemöter varandra
》Hur vi kommunicerar
 
Uppmuntra varandra – Prata med varandra – Ställ frågor – Gör varandra bra
 

e pluribus unum “av många, en”

Team är en helhet som är större än summan av sina delar. 

 

Hur bygger du ditt framgångsrika team?

Vi kombinerar erfarenheter och studier med Wheelans forskningsförankrade metoder inom teamutveckling. Välkommen att höra av dig när du önskar stöd i grupp- och ledarträning för att nå ett framgångsrikt och effektivt team.

NyTimes – Aristoteles

Grupputveckling och målbilder

Susan Wheelan – studier

Bild: N Dumlao