För ett effektivt samarbete på en flexibel arbetsplats

 

 

Specialistområden

CHEFSSTÖD

TEAMUTVECKLING

MÅLARBETE

Allt hänger ihop

Det ena kan inte vara utan det andra. Ledarskap, team och tydliga mål behövs för att höja engagemang och skapa resultat.

Att jobba tillsammans är roligt och stimulerande men kan också vara påfrestande. Forskning visar tydligt att team som har utvecklat sitt samarbete och sitt sätt att prata med varandra och har tydliga invovlerade mål, når en högre produktivitet och lönsamhet.  

Vi förbättrar våra hållbara och attraktiva arbetsplatser när vi ökar våra nivåer av samarbete genom kommunikation och tillit.

Urval av kunder

Hur får vi ledare och team att samarbeta?

I mina uppdrag lyfter jag fram värdet av god kommunikation och samarbete. Kommunikation och samarbete formar den tillit och det engagemang som behövs för att skapa produktivitet och goda resultat. Det reducerar även eventuella motstånd till förändring.

Jag har alltid drivits av utveckling och förbättring. Under mina år som ledare och VD stärktes min insikt i vilken enorm styrka det är i att dela ett gemensamt varför, en tydlig målbild och en tydlig riktning och hur viktigt det är att vi pratar och lyssnar på varandra.

Det senaste

Grupp eller team?

Grupp eller team?

Vad är skillnaden mellan grupp och team? Vid ett chefsstödmöte fick jag frågan om vad det är för skillnad mellan grupp och team? Jag svarade att en grupp består av personer som är beroende av varandra. Det kan egentligen vara vilken samling av människor som helst. Det...

läs mer