Nyheter

Klokt självledarskap kräver inplanerad träning

Vi behöver underhålla och träna vårt självledarskap kontinuerligt över tid. Det är lika viktigt som vår fysiska träning. (A Tengström, forskningschef o psykolog Papillys)
 
Varje dag tar vi många och olika former av beslut, både privat och i arbetslivet. På våra arbetsplatser ställs vi inför ett ökat ansvar och vikten av självledarskap nämns allt oftare. Ledare och medarbetare leder sig själva alltmer i det dagliga arbetet. Att utveckla och träna sitt självledarskap ger oss bättre förutsättningar och är ett effektivt verktyg i att:
 
– Må bra
– Känna glädje
– Stärka beslutsförmågan
– Stärka motivationen
 
En enkel definition på självledarskap är att vi styr våra tankar och beteenden mot våra uppsatta mål.
 
☆ Vilka är dina mål?
☆ Var är du nu i för hållande till dessa målsättningar?
☆ Vad behöver du göra och vad krävs för att komma närmare?
☆ Vad är det allra första du behöver göra för att få bevis på att din rörelse framåt är i riktning mot det du önskar?

 

Självledarskap

Papilly