SJÄLVLEDARSKAP

Att stärka sig i sin roll

UTVECKLA OCH STÄRK DEN PERSONLIGA ROLLEN INOM ORGANISATIONEN

I rollen som kollega och medarbetare är du på olika sätt en del i ett sammanhang av individer, grupper och organisation. Genom ökade insikter stärks vi som individer och vi förbereder oss bättre inför uppsatta mål. Trygghet i sitt eget medarbetarskap leder till ökad motivation, mindre stress och tydligare kommunikation. Vi stärks i vårt sätt att kommunicera och leda oss själva.

I ett modernt ledarskap utvecklas ledare och medarbetare tillsammans och i dag har medarbetaren förhållandevis stort inflytande över planering och utförande. Vi pratar om självstyrande och samspelande medarbetare.

Genom att utveckla och stärka ditt självledarskap gör att du stärker dig som individ och du förbereder dig bättre inför uppskatta mål. Din trygghet i ditt eget självledarskap gör att du  känner dig mer mer motiverad och mindre stressad och du stärks i din tro och förmåga i att leda andra. Ta hjälp av dina egna styrkor och utmaningar för att utvecklas och stärka din självkännedom och självinsikt.

 

UTVECKLINGSPROGRAM SJÄLVLEDARSKAP

 – ANPASSAT EFTER DINA OCH VERKSAMHETENS BEHOV

Utvecklingsprogrammet löper över tid, ca ett år och innefattar 7 individuella möten. Vi utgår från evidensbaserade modeller och kan anpassas efter varje verksamhets unika förutsättningar. 

KURSEN ÄR TILL FÖR DIG SOM VILL
  • Öka trygghet i ditt medarbetar- och självledarskap.
  • Att ta hjälp av dina egna styrkor och utmaningar för att utvecklas och stärka din självkännedom och självinsikt.
  • Få ökad självinsikt och förståelse för olika beteende och attityder.
  • Öka kunskapen om drivkrafter som styr oss. Värderingar, inre och yttre motivation. Vad motiverar oss i att ta personligt ansvar i att nå egna och gemensamma målsättningar, till lärande, självständighet och utveckling.
  • Tid och tillfälle att tillsammans med sin handledare reflektera över vardagsnära händelser på arbete och fritid.
GENOMFÖRANDE
  • 7 individuella uppföljningsmöten (à 1-1,5 timme ca 1 gång per månad eller annat önskemål) på plats hos uppdragsgivare eller online.
  • Kursmaterial, samtal, metoder och verktyg som stöd i processen att utveckla sin egen handlingsplan.
  • Utforska och finna att svaren finns hos dig själv.
  • Övningar och uppgifter mellan utvecklingsträffarna.
  • Möjlighet till samtal och dialog mellan träffarna.
MÅL

Att med ökad självinsikt och förståelse för olika beteende och attityder vara delaktig i att med tydlighet och trygghet skapa en attraktiv arbetsplats.
Att motivera dig  själv och andra till att ta personligt ansvar i att nå egna och gemensamma målsättningar, till lärande, självständighet och utveckling.
Att skapa den tillit som krävs för att nå en presterande verksamhet med hållbar konkurrenskraft.

En givande och utvecklande fördel är att du även gör en individuell kartläggning av din strategi, beteende- och kommunikationsmönster före eller under utbildningen. Det finns ett flertal olika verktyg att välja emellan som 360 Graders analys, PPA-Personlig profilanalys, HPEI – Enneagrammet. Detta för att du ska få ytterligare självinsikt i det egna ledarskapet och den egna beteende- och kommunikationsstilen. Kartläggningen skapar också en plattform för en öppen dialog och samverkan med ledare och ditt team.

En 360-analys innebär att få en återkoppling på ditt ledarskap ur ett 360 graders perspektiv; från dina medarbetare, kollegor i samma led, överordnad chef samt från dig själv. Att få feedback från flera perspektiv skapar en förutsättning för självinsikt kring ledarskapet – vad som fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns.

Det handlar inte om personlighet utan om handlingar, förmåga att motivera, kommunikation och interaktion samt hur andra uppfattar dig som ledare och ditt ledarskap. Syftet med processen är att få möjlighet till ökad självinsikt, men den är lika mycket ett underlag för att utvecklas vidare i din yrkesroll.

Analys i samarbete med Thomas International

PPA – Personlig profil anlays, är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

Insikt och förståelse om sig själv, sina drivkrafter, möjligheter och utmaningar. Men även i att kunna kommunicera, ge feedback, fatta beslut och ta ansvar.

Analys i samarbete med Thomas International

Enneagrammet visar att det inte finns någon ”one-size-fits-all”. Vi har alla olika utmaningar och behov för att utvecklas och bli vårt bästa jag.

Den ger stöd i dina personliga möjligheter i att utvecklas i ditt självledarskap och till mer medvetna val i kommunikation med andra.

Genom att upptäcka och känna igen den egna självinsikten får du inblick och förståelse för hur du själv och andra tänker, känner och agerar. Varför vi agerar som vi gör i vår vardag och i vissa situationer och med andra personer. Modellen visar oss konkreta utvecklingsvägar i hur vi kan hantera våra utmaningar och använda det i vardagen.

Vi är alla olika och har olika behov av att utvecklas. Att lära sig Enneagrammet är inte att sätta en etikett eller sätta sig själv i ett fack, utan den är ett verktyg att få syn på sina invanda mönster som är nödvändigt för att kunna utveckla sig själv. Du är fortfarande du, du är facit, men du får fler möjligheter till att leda dig själv och att känna dig mer säker i ditt sätt att leda andra.

Analys i samarbete med Enneagramcenter

Jag är intresserad av självledarutveckling som stärker

12 + 1 =