PPA – Profilanalys

För självkännedom och kommunikation

PPA – Personlig profilanalys DISC, är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

Insikt och förståelse om sig själv, sina drivkrafter, möjligheter och utmaningar. Men även i att kunna kommunicera, ge feedback, fatta beslut och ta ansvar.

Certifierad via och analys i samarbete med Thomas International tillhandahåller vi verktyg som möjliggör modifiering av grupper och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

Ger indikationer över:
• Styrkor och begränsningar.
• Beteende under press.
• Hur eller om en person anpassar sitt beteende i nuvarande befattning.
• Kommunikation.
• Motivation och drivkraft

PPA analysen ger:
• Sammanfattning.
• Tips och tankar i att leda och coacha.
• Översikt över en persons styrkor och begränsningar.
• Återkoppling.
• Efterarbete och handlingsplan.

PPA kan användas vid rekrytering, stöd vid utbildning och utvecklingsinsatser, identifierar vad som motiverar och engagerar dina medarbetare

Kan detta vara intressant för din organisation?