Nyheter

Månader av distansarbete utmanar vår motivation. Att jobba hemifrån ställer nya krav på oss.

I de yrkesgrupper där det finns förutsättningar att jobba på distans ser vi en massiv ökning i mängden distansarbete under Corona-krisen från 15 till 57 % av total arbetad tid, en ökning med 400 % enligt undersökning av Sifo Kantar och Tele2. 

Undersökningen ger oss också en fingervisning om att vi saknar våra gemensamma fikastunder och småpratat kollegor emellan. Hela 49 % tycker att distansarbetet går ut över teamkänslan. Innan coronakrisen var den siffran 26 %. 3 av 10 upplever att deras relation till sina kollegor har blivit sämre. 
 
Hur kan vi stärka och motivera oss i vårt självledarskap och inom gruppen?

Börja med att ”checka in” och skapa er en gemensam bild av nuläget, en grund att utgå ifrån som ökar er förståelse för varandra. Det är viktigt att du och din grupp arbetar mot samma målsättningar, och för att att komma fram till de gemensamma målen krävs tydlighet, trygghet, samarbete och ansvar. 

Hur kan du börja?

Samla ihop hela gruppen. Träffas online eller IRL. Är du chef kan du välja att leda processen, men ta gärna stöd av en facilitator. Fördelen med en facilitator är att du som chef och ledare blir en i gänget och inte behöver fokusera dig på processen. 

En facilitator är en neutral resurs som inte ger några svar och lösningar utan skapar förutsättningar genom verktyg och tekniker för att gruppen ska kunna fatta beslut och nå resultat tillsammans.
 
☆ Prata och utgå från modeller som FIRO eller S Wheelands grupputvecklingsprogram.
☆ Arbeta fram och skriv ner ert gemensamt syfte. Gruppens syfte ska tydliggöra er riktning och ert beroende av varandra.
☆ Måla upp den gemensamma målbilden. Den skapar tydlighet, kontroll och transparens.
 
Forskning visar att när vi pratar med varandra skapar vi trygghet, och vi blir alla sedda och delaktiga.  Viktiga delar för att underhålla vår motivation.
 
Kurs i självledarskap och grupputveckling

Jag erbjuder möjligheter att stödja dig och er i er process genom metoder och verktyg i att utveckla självledarskapet och gruppen för att komma fram till det som ni vill ska hända. Jag ser fram emot att höra av dig! //Catarina

info@bacher.se

Facilitering  Grupp

Bild: hello-i-m-nik–unsplash