Nyheter

Det blir tyst, två ögon tittar på mig. Jag ”ser” hur tankarna far runt för att landa in i svaret på min fråga: Nej, det har vi inte. Frågan som föranledde svaret var: Har ni några mjuka mål?
 
Jag sitter i ett gott samtal och handledning med en ledare och vi pratar om produktivitet och effektivitet. Vi pratar om ledarroll och medarbetare och vad som kan medverka till ett gott och bra gruppklimat och framgång och vi kommer in på mål och hur dessa är kopplade till motiv och motivation. Hur mjuka mål leder till hårda resultat.

Samtalet tystnar, två ögon tittar på mig. Jag ”ser” hur tankarna far runt för att landa in i svaret på min fråga: Nej, det har vi inte. Frågan som föranledde svaret var: Har ni några mjuka mål?

Mjuka mål ger hårda resultat

De hårda målen var lätta att beskriva men hur når man dessa mål? I en vardag med resultatfokus är det är lätt att glömma bort att du styrs av dina känslor. Du är mer taggad att göra ditt bästa när du upplever känslan av att få bidra med dina kunskaper och att vara delaktig.

Jag vågar säga att du är inte lika taggad över att fokuserat jobba för en marginalhöjning i %. Du går igång på ”Jag behöver få ta del av dina kunskaper och erfarenheter” och ”Tack, snälla du..”

Motiverade medarbetare ger tydliga resultat

Alla är långt ifrån nöjda med sina resultat

Många grupper berättar att de arbetar med målsättningar och mål men alla är långt ifrån nöjda med resultatet. Forskning visar att team tappar fart inom 1 till 1,5 är och då också gruppens produktivitet och effektivitet. Man vet inte riktigt varför det är så men när vi upplever rutin så längtar – de flesta av oss, efter en förändring. (S Wheelan) Fångas det inte upp kan det få negativa konsekvenser för det arbete och uppgifter som ska göras. 

Du är mer motiverad att göra ditt bästa när du upplever känslan av förståelse av hur den övergripande målbilden och strategin hänger ihop med det dagliga arbetet och hur du får bidra med dina kunskaper.

Team blomstrar när:

Organisationen beskriver sin affärsidé och målbild så levande att varje medlem förstår och tror på dem.

Arbetsmiljön uppmuntrar till nya idéer och nya sätt att utföra saker och ting.

Det finns en förväntan om framgång. Saknas den här förväntan om framgång infinner sig en upplevelse av att inte vara behövd. ”Ingen bryr sig om vad vi gör.”

Kvalitet och service prioriteras. Om medlemmar i en organisation upplever att vinst och lönsamhet är viktigare än kvalitet och service, minskar engagemanget ganska fort.

Mjuka mål leder till hårda resultat.