Nyheter

I tider av förändring är arbetet med målsättningar viktigt för att överleva.

Vår omvärld ställer nya krav på oss. Vi behöver ta fram lösningar på sådant som vi inte har varit med om tidigare samtidigt som vi behöver stanna upp och tänka efter vad vi måste göra för att hålla kvar vår motivation och kraft.

Att jobba målmedvetet leder dig framåt mot det du önskar. Vägen dit är inte alltid rak men det finns sällan någon bra genväg. Känslan när du kommer fram är oslagbar och den är drivkraften som leder dig vidare mot nästa mål.

Målbild och prioriteringar

Förändras er målbild, era prioriteringar och ert sätt att arbeta för att nå fram till det ni önskar, måste det kommuniceras och göras tydligt ner på individ- och gruppnivå. Forskning visar att störst positiv inverkan på effektivitet och motivation inom en grupp är:
👉 Tydliga gemensamma mål. Vad ska vi uppnå och varför är det så? (Skapar trygghet.)
👉 Alla har en tydlig bild av sin egen roll och andras roller i gruppen. (Vad förväntas, vad ska vi göra och vad prioriteras för att nå målsättningarna. Skapar tillit och en känsla att vara sedd och behövd.)

Nå era målsättningar

Vägen framåt kan vara ensam, se till att du har någon med dig som stöttar dig i att jobba mot målet. Jag stöttar dig och ert arbete i att nå era målsättningar. Genom att vi tillsammans:

  • Tydliggör ert syfte
  • Når era målsättningar
  • Vi arbetar fokuserat med processen
  • Ni har svaren till innehållet

Jag leder er i processen. VÄLKOMMEN!

Facilitering Grupputveckling Ledare