Nyheter

Vår omvärld ställer nya krav på oss. Vi behöver ta fram lösningar på nya problem och utmaningar som vi ställs inför idag.

 

MÅLSÄTTNINGAR VIKTIGARE NU ÄN TIDIGARE

 

👉 Tider av förändring
👉 Nya krav tvingar oss hitta nya lösningar
👉 Målsättningar för att överleva
👉 Hitta motivation och kraft
 
FÖRÄNDRAS ERA MÅLBILDER OCH PRIORITERINGAR

 

👉 Tydliggör på individ- och gruppnivå
👉 Sätt upp tydliga gemensamma mål
👉 Ha tydlig bild av sin egen roll
👉 Ha tydlig bild över andras roller
 
 
Vill du ta dig och din verksamhet vidare kan du kontakta mig, så stöttar jag dig och ert arbete i att förverkliga syftet (Varför?), och nå era målsättningar och resultat (Vart?), genom att vi fokuserat arbetar med processen (Hur?). Ni har svaren för innehållet (Vad?) vi tydliggör dem tillsammans.
 
Välkommen!  //Catarina