PERSONLIG LEDARUTVECKLING

Att stärka sig i sin roll som ledare

ATT LEDA SIG SJÄLV I ETT HÅLLBART LEDARSKAP

Gemensamt för ledare är att man har ett stort ansvar och att många uppgifter ska utföras. Alla är vi dock olika. Vi har olika egenskaper, värderingar och attityder. Ju mer du kan styra och leda dig själv, känna till dina styrkor och svagheter, att vara trygg i dig själv, desto lättare kan du vara en trygg ledare för andra. 

När du har grunden i ditt ledarskap är det klokt att bygga på kompetens kring kommunikation, att leda andra och att utveckla teamet. Att lyhört forma åsikter, attityder och värderingar samt att skapa motivation och engagemang. Att tillsammans med ditt team utveckla ert samarbete och produktivitet och nå era uppsatta mål. 

 

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR LEDARE

 – ANPASSAT EFTER DINA OCH VERKSAMHETENS BEHOV

Utvecklingsprogrammet löper över tid, ca ett år och innefattar 7 individuella möten. Vi utgår från evidensbaserade modeller och kan anpassas efter varje verksamhets unika förutsättningar. 

KURSEN ÄR TILL FÖR DIG SOM VILL
  • Genom att utveckla och stärka sitt eget personliga ledarskap stärka förmågan att leda andra.
  • Att ta hjälp av sina egna styrkor och utmaningar för att utvecklas och stärka sin självkännedom och självinsikt.
  • Att med ökad självinsikt och förståelse för olika beteende och attityder vara den ledare som med tydlighet och trygghet skapar en attraktiv arbetsplats.
  • Motivera medarbetare att ta personligt ansvar i att nå egna och gemensamma målsättningar, till lärande, självständighet och utveckling.
  • Tid och tillfälle att tillsammans med sin handledare reflektera över vardagsnära händelser på arbete och fritid.
GENOMFÖRANDE
  • 7 individuella uppföljningsmöten (à 1-1,5 timme ca 1 gång per månad eller annat önskemål) på plats hos uppdragsgivare eller online.
  • Kursmaterial, samtal, metoder och verktyg.
  • Övningar och uppgifter mellan utvecklingsträffarna.
  • Möjlighet till samtal och dialog mellan träffarna.
MÅL

Att med ökad självinsikt och förståelse för olika beteende och attityder vara den ledare som med tydlighet och trygghet skapar en attraktiv arbetsplats.
Att motivera medarbetare till att ta personligt ansvar i att nå egna och gemensamma målsättningar, till lärande, självständighet och utveckling.
Att skapa den tillit som krävs för att nå en presterande verksamhet med hållbar konkurrenskraft.

En givande och utvecklande fördel är att du även gör en individuell kartläggning av din strategi, beteende- och kommunikationsmönster före eller under utbildningen. Det finns ett flertal olika verktyg att välja emellan som 360 Graders analys, PPA-Personlig profilanalys, HPEI – Enneagrammet. Detta för att du ska få ytterligare självinsikt i det egna ledarskapet och den egna beteende- och kommunikationsstilen. Kartläggningen skapar också en plattform för dialog i ditt team. 

En 360-analys innebär att få en återkoppling på ditt ledarskap ur ett 360 graders perspektiv; från dina medarbetare, kollegor i samma led, överordnad chef samt från dig själv. Att få feedback från flera perspektiv skapar en förutsättning för självinsikt kring ledarskapet – vad som fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns.

Det handlar inte om personlighet utan om handlingar, förmåga att motivera, kommunikation och interaktion samt hur andra uppfattar dig som ledare och ditt ledarskap. Syftet med processen är att få möjlighet till ökad självinsikt, men den är lika mycket ett underlag för att utvecklas vidare i din yrkesroll.

Analys i samarbete med Thomas International

PPA – Personlig profil anlays, är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

Insikt och förståelse om sig själv, sina drivkrafter, möjligheter och utmaningar. Men även i att kunna kommunicera, ge feedback, fatta beslut och ta ansvar.

Analys i samarbete med Thomas International

Enneagrammet visar att det inte finns någon ”one-size-fits-all” för ledare. Vi har alla olika utmaningar och behov för att utvecklas och bli vårt bästa jag.

Den ger stöd i dina personliga möjligheter i att utvecklas som ledare och i ditt självledarskap och till mer medvetna val i kommunikation med andra.

Genom att upptäcka och känna igen den egna självinsikten får du inblick och förståelse för hur du själv och andra tänker, känner och agerar. Varför vi agerar som vi gör i vår vardag och i vissa situationer och med andra personer. Modellen visar oss konkreta utvecklingsvägar i hur vi kan hantera våra utmaningar och använda det i vardagen.

Vi är alla olika och har olika behov av att utvecklas. Att lära sig Enneagrammet är inte att sätta en etikett eller sätta sig själv i ett fack, utan den är ett verktyg att få syn på sina invanda mönster som är nödvändigt för att kunna utveckla sig själv. Du är fortfarande du, du är facit, men du får fler möjligheter till att leda dig själv och att känna dig mer säker i ditt sätt att leda andra.

Analys i samarbete med Enneagramcenter

Jag är intresserad av ledningsgruppsutveckling som ger synliga effekter

10 + 11 =