Nyheter

Fler och fler verksamheter inser vilka fördelar det är att jobba för en vinnande och välmående företagskultur. En välmående företagskultur är mycket svårare att kopiera än en tjänst eller produkt. Det är tilliten mellan er som smittar ner till sista raden i resultatet.

Visst är det mycket roligare och lättare att gå till jobbet när du vet att här pratar och diskuterar vi tryggt med varandra utan att bli tystade eller utskrattade. Vi vet vad som förväntas och vi vet hur vi gemensamt ska jobba framåt och tilliten finns mellan oss. De flesta av oss trivs bäst när vi vet vad som förväntas och vi levererar det vi har kommit överens om.

Ökad prestation och produktivitet

Forskning visar att de verksamheter och ledare som medvetet jobbar för att stärka tryggheten och tilliten i sin arbetsmiljö ökar prestationen och produktiviteten. I en sådan miljö blir vi gladare och mer nöjda och det här smittar inte bara av sig mellan er kollegor utan ända ner till sista raden i resultatet.

Tilliten smittar till sista raden i resultatet

Genom att ha en idé om vart man ska, vad som är viktigt och varför skapar värde och driver förbättringen framåt.

☆ Var transparent, kommunicera och involvera.
☆ Det skapar tydlighet, trygghet och tillväxt

Lycka till och ha en fin start på veckan! //Catarina

What google learned – Build the perfect team
NY Times Magazine

Möjligheter till dina och era steg till framgång:
https://bacher.se/tjanster-ledare/
https://bacher.se/tjanster-grupp/
https://bacher.se/tjanster-facilitering/

Bild: austin-distel-unsplash

.