Nyheter

Jag möter flera organisationer som tycker att det är extra svårt att bygga på sin kultur och relationer idag. Distansarbetet har tagit mycket kraft av oss alla. Genom samtal bygger vi kultur och relationer. 

Att bygga kultur och relationer

Jag möter flera organisationer som tycker att det är extra svårt att bygga på sin kultur och relationer idag. Distansarbetet har tagit mycket kraft av oss alla. Vi saknar de spontana samtalen i trappan eller vid kaffemaskinen. Samtal som påverkar våra känslor, vår prestation och att lyssna och prata med varandra. 

När jag får dessa reflektioner brukar jag nämna tre saker som är bra att ha med sig:

1 SAMVERKA
Det gör ni redan idag men lyft fram och enas kring era mål och uppdrag. Vad förväntas ni utföra? Det skapar en trygghet och delaktighet i vad som ska uppnås och varför och vem som förväntas göra vad.

2 INKLUDERA
Prata med varandra mellan era ordinarie avstämningsmöten då ni pratar siffror och resultat. Ta spontana samtal och ”kolla” läget. Prata om vad du och ni upplever är viktigt här och nu. På vilket sätt kan vi hjälpa varandra i våra roller? Be om hjälp. Ta ansvar för dig, ta ansvar för gruppen.

3 FÖRTROENDE
Stärk er vi-känsla och förtroende genom att lyssna, fråga och diskutera med varandra. Det fungerar även digitalt men det kräver lite mer av var och en. Ett telefonsamtal fungerar lysande. Kanske tar ni en ”gemensam” promenad fast på olika platser, samtidigt som ni pratar med varandra. Ta ansvar för ditt sätt att prata med de övriga i gruppen och lyft fram alla insatser som görs och de lärdomar som kommer fram. Samtal bygger vår kultur och relationer. 

Nu tittar vi framåt – har vi kommit så långt så kan vi lite till. Eller vad säger du?

Behöver du och ditt team nya infallsvinklar i hur ni arbetar framåt till era önskade resultat? Välkommen!

Chefsstöd

Teamutveckling

Målarbete