Nyheter

Vad händer egentligen när vi kommunicerar med varandra? Ja vi pratar förstås, men vi utbyter också tankar, idéer, attityder och inte minst känslor. Vårt samspel sker via språket, våra gester, vår ögonkontakt och i tystnad.

Vår vardag är full av förändringar. Det sker snabbt och vår kommunikation måste hänga med i svängarna. Att tolka en annans person upplevelse är omöjligt, det krävs ett utbyte av tankar genom samtal och dialog. Språk och kommunikation gör det möjligt för oss att möta andra människor. Studier visar att de ledare och team som kontinuerligt jobbar med att låta alla komma till tals och visa respekt till varandra är mest nöjda och motiverade med sin vardag och sina jobb, och genererar större delen av sin verksamhets resultat. (Bain & Company)

Lyckad kommunikation är inte samma sak som övertalning

Mittuniversitetets forskningsprojekt

Mittuniversitetets forskningsprojekt “Kommunikativt ledarskap”, vars syfte bland annat var att ge en insikt i vilka kommunikationsbeteenden som är centrala i olika typer av organisationer, sammanfattar i fyra centrala beteenden: strukturera, utveckla, interagera och representera.

Rapporten visar att de kommunikativa ledarna påverkar organisationens resultat genom att verka för att skapa tydliga roller för medarbetare, gruppsamhörighet, engagemang och förtroende. En inspirerande och motiverande ledare tänker och kommunicerar positivt och ser möjligheter till utveckling när andra ser och pratar om problem och förändringar. Att kommunicera leder till bättre prestationer och resultat både på individ- grupp och organisationsnivå.

Genom att medvetet jobba med tydlighet och transparens som sker när vi pratar med varandra inom våra verksamheter skapar vi en trygghet som i sin tur verkar för en ökad trivsel, vilket leder till ökat resultat för verksamheten. Det visar flera av varandra oberoende studier. Lyckad kommunikation är inte samma sak som övertalning. Kommunicera mera – det lönar sig!

Kommunikation innebär både att man förstår och blir förstådd

Källa; https://www.miun.se/