Kommunikationen mellan oss är viktigt i vår vardag. Det skapar en social sammanhållning, en vi-känsla och trygghet. Jag blir mer och mer övertygad ju mer jag jobbar ute i verksamheter och med enskilda individer och grupper, att tydlighet ger trygghet som leder till trivsel. Det forskas mycket kring trivsel och nöjdhet och det som kommer fram är att vi trivs som bäst när vi blir sedda och bekräftade och när vi pratar med varandra.

”Vi pratar med varandra”

En av mina uppdragsgivare, vi jobbar långsiktigt med individ- och grupputveckling, berättade med stolthet och värme att han har förmånen att få jobba med de bästa kollegorna och medarbetarna. Nyfiket undrar jag om bakgrunden till hans tanke och känsla: ”Vi pratar med varandra på ett annat sätt sedan vi började jobba med individ och grupp. Vi har en öppnare kommunikation och fått en insikt och ökad förståelse av oss själva och varandra. Det leder till både mjuka och hårda mätbara resultat”.

Kommunikation innebär att både förstå och bli förstådd.

Vi möts snart igen! //Catarina

Harvard Business Review

Kommunikation Grupputveckling Facilitering