Nyheter

Bygger en trygg och tillåtande miljö

Det goda samtalet har du säkert både hört talas om och läst om. Vad är ett gott samtal? Studier visar att när vi pratar med varandra utan att bli tystade eller utskrattade skapar vi en trygghet och tillit. Studie NyTimes

I en tillåtande miljö pratar och lyssnar vi på varandra. När vi känner oss uppmärksammande blir vi gladare och mer nöjda, och det här smittar inte bara av sig kollegor emellan utan ända ner till sista raden i resultatet.

I de tider som råder har vi fått lära oss att träffas på distans via våra digitala verktyg. Ett digitalt samtal kan kännas helt ok för vissa av oss, och för andra kan det kännas väldigt stelt och svårt. Oavsett vår upplevelse har vi fortfarande samma grundbehov: Att få känna oss sedda, att få prata och känna delaktighet.

Det goda samtalet skapar trygghet mellan medlemmarna i gruppen. Jag tror att vi alla upplever det roligare att gå till jobbet när vi vet att här pratar och diskuterar vi tryggt med vararandra.

☆ Prata ☆ Lyssna ☆Fråga ☆ Ge tid ☆

Kommunikation

Bild: pexels-cottonbro