Nyheter

Vi drivs av att skapa välmående verksamheter och medarbetare genom att stötta dig i att ta vara på dina egna och andras drivkrafter och möjligheter för ett ökat välmående, ökade prestationer och hållbar konkurrenskraft.

Att bygga framgång och vara framgångsrik är att vara ”rik” i sig själv, i sin relation till andra människor, i sitt självledarskap och sitt medarbetarskap.

Vi med våra olika inriktningar, kunskaper och erfarenheter vill inspirera dig och din verksamhet till att orka tänka helhet och långsiktighet även när förändringarnas vindar blåser.

Vi visar vikten av att ha ett helhetsperspektiv för din egen del som person, din grupp och den helhet som du är med i för att utveckla och utvecklas i. Att stärka dig som individ bidrar både till din egen och till gruppens utveckling.

Verksamheter utvecklas av människor som utvecklas – en viktig hörnsten för att Bygga Framgång.

Genom facilitering, coachning eller föreläsning stödjer vi individ, grupp och verksamhet. Vi erbjuder olika format, alltifrån exempelvis en halvdags kick-off till en serie mötestillfällen paketerat efter önskemål. Maila oss på info@byggaframgang för mer detaljerad information utifrån era specifika behov.

Jag är stolt partner och kollega till:

Betty Wassenius: En balanserad och hållbar vardag på personnivå skapar en hälsosam och framgångsrik arbetsplats.

Gunilla Bergfeldt: Bring life to your lifestyle – ditt uttryck din framgång

Ulrika Johansson Ståhl: Empati, motivation och genomarbetade värderingar är några av grundpelarna för en sund kommunikations- och företagskultur.

Catarina Bachér – jag själv : Jag tror genuint på människan och kraften i gruppen. Verksamheter utvecklas av människor som utvecklas.

Varmt välkommen till oss!
Läs mer: https://www.facebook.com/byggaframgang