Nyheter

Hur skapar vi konsten att ro åt samma håll inom verksamheten?
Hur skapar vi drivkraft och motivation i förändring?

Våga släpp loss motivationen!

Vårt engagemang och motivation kommer genom känslomässiga tankar och upplevelser snarare än logisk analys. Genom att ta vara på människans och gruppens motivation säkras gruppens och verksamhetens framgång.

Som förändringsledare och facilitator stödjer jag er i den processen – Bygga Framgång. För dig, för gruppen och verksamheten.

Bygga Framgång

Jag har fler spelare med i teamet Bygga Framgång: De är Ulrika J Ståhl, Betty Wassenius och Gunilla Bergfeldt. Tillsammans erbjuder vi: Tydlig målsättning, Personlig hållbarhet, Din stil gör skillnad, Sund kommunikation och We-Me. Med våra fyra inriktningar och styrkor stödjer vi individer och verksamheter i att Bygga Framgång.

Jag – Catarina: Verksamheter utvecklas av människor som utvecklas.
Betty – En balanserad och hållbar vardag på personnivå skapar en hälsosam och framgångsrik arbetsplats.
Ulrika – Empati, motivation och genomarbetade värderingar är några av grundpelarna för en sund kommunikations- och företagskultur.
Gunilla – Bring Life to your Lifestyle – ditt uttryck din framgång.

Vi presenterar snart mer – så håll utkik! 🌞 //Catarina