Nyheter

Om vi gör som vi gör just nu, kommer vi dit vi vill? På vilket sätt ska vi arbeta och bemöta varandra under resan?

Utveckling är att utskilja och integrera olikheter. Att skapa en värdegrund handlar om att skapa ramar för att hantera olikheter. Det jämnar ut balansen så att fler kan och vågar uttrycka tankar och åsikter som påverkar helheten och hållbarheten och rörelsen framåt.

Samarbete och kommunikation

När du medvetet arbetar med att förbättra och förtydliga gruppens samverkan och kommunikation ger du dig och din grupp goda förutsättningar att nå dit ni vill. Ni blir också bättre förberedda för att anpassa er efter nya situtioner, möjligheter och utmaningar.

För att ditt team ska utvecklas behövs:

✅ ett accepterande teamklimat
✅ integrering av olikheter
✅ ömsesidigt beroende
Glöm inte att ge lite feedback idag – om du vill hjälpa någon att växa och utvecklas💫
//Catarina – Certifierad teamutvecklare. Dr Susan Wheelans utvecklingsmodell IMGD och GDQ.