Nyheter

Hur skapar vi en motiverad, välmående och presterande organisation? Vill vi leda våra verksamheter till framgång måste vi inse att vi styrs av känslor och måluppfyllelse. Forskningen säger att vi har en del kvar att lära om grupper och grupputveckling, men vi vet tillräckligt mycket för att kunna få råd och stöd i hur man leder och arbetar i grupp.

Personer som har kunskap om gruppbeteenden blir bättre gruppmedlemmar och ledare. Min erfarenhet är att när det råder tvivel kring hur grupper utvecklas blir det svårt att arbeta effektivt och produktivt för att nå vissa uppsatta mål. Vi behöver ta ledar- och gruppdynamiken på allvar.

Vi behöver ta ledar- och gruppdynamiken på allvar.

Hur kan vi skapa framåtrörelse inom gruppen?

  • Arbeta för tydlighet och trygghet. Det är bevisat att välbefinnande och höjda prestationer på arbetsplatsen ökar av förståelse och vänlighet kollegor emellan. (Google studie)
  • Arbeta medvetet med grupputvecklingen, det minskar misstolkningar och det ökar det konstruktiva i vad vi säger och gör. (S Wheeland)
  • Ha tålamod i att grupper utvecklas över tid då mycket är oklart i början. Det tar tid att komma fram till vad målen innebär och hur ni ska nå dem.
  • Arbeta med och fastställ vem som ska göra vad.
  • Planera även för att det tar tid att lösa meningsskiljaktigheter. Vi kommer från skilda kulturer och miljöer.
  • Utforma mötesformer och discipliner. Genomför era möten efter dem.
  • Våga lyfta in mer feedback. Beröm och kritik är lärande och en motor till utveckling.
  • Ta ansvar, varje gruppmedlem har ansvar för gruppens resultat.

När vi har tydliggjort våra olika roller i gruppen och insikten i att var och en har ett eget ansvar för sitt eget och gruppens resultat, blir helheten större än summan av delarna. När vi drar tillsammans – Är vi som bäst.