Nyheter

Ett syfte svarar på frågan Varför

Med stora hjärtan, lyhördhet, fokus och glädje formulerade Börjes Tingsryds ledningsgrupp sitt syfte. Ett syfte som hela gruppen står bakom och som tydliggör vilken riktning som gruppen ska jobba emot för att nå de gemensamma målen.

Ett gemensamt syfte skapar tydlighet, trygghet, kontroll och tillit.

Tack för att jag får facilitera er i er grupputveckling och er resa mot era målsättningar! 

Börjes Tingsryd 

Facilitering Grupputveckling