Nyheter

Efter sommar kommer höst. Inför den här höstsäsongen behöver vi mer än tidigare nya insikter och inspiration. Dina tankar kanske kretsar kring hur din och er verksamhet behöver anpassa sig för det som vi har börjat kalla det ”nya normala”, för att tydliggöra och nå era gemensamma syften och specifika mål.

Samla teamet för nystart. Berätta och lyssna på varandras tankar och funderingar om hur tiden innan semestern har varit och upplevts. Vilka förväntningar som finns inför hösten. Vilka lärdomar som vi tar med oss och hur kan vi arbeta vidare på ett väl fungerande sätt. Jag tycker det är viktigt att vi gör saker tillsammans och jag är övertygad om att vi tänker och arbetar bättre tillsammans.

Vi behöver grupper och samarbete

Att utveckla en arbetsgrupp till ett team krävs en medvetenhet i att tydliggöra de gemensamma målen. Men också att tydliggöra roller och ansvar. Enligt Susan Wheelan behöver gruppmedlemmarna lära sig att kommunicera och ge feedback på ett sådant sätt att man gemensamt utvecklar sitt sätt att samarbeta, ta fram effektiva metoder för att fatta beslut och förverkliga målen. Gruppen behöver också kontinuerligt arbeta med sina värderingar, normer och att vi är olika. Det krävs att vi tar vara på detta för att vara innovativa och kreativa problemlösare.

  • Gemensamma mål
  • Roller och ansvar
  • Kommunicera
  • Feedback
  • Utveckla samarbete
  • Mångfald
  • Effektiva metoder för beslut och nå resultat

Under arbetet kommer det att vara fantastiskt roligt och utvecklande. Men också utmanande då det kan uppstå flera frågeställningar och stundom tuffa diskussioner. Vi kan känna oss hotade och ifrågasatta samtidigt som vi har behovet att få ingå i ett sammanhang och känna gemenskap. När det händer behöver det hanteras för att ta gruppen och arbetet framåt.

Roligt, utvecklande, utmanande, ifrågasatt, sammanhang och gemenskap

Genom att ta hjälp av en facilitator, oberoende och utomstående person, som med sin kompetens och erfarenhet hjälps gruppen igenom de utmaningar, behov och möjligheter som uppstår. En facilitators uppgift är att hjälpa gruppen att nå sitt syfte och sina gemensamma mål och resultat.

Tankar och funderingar över hur just du och ni kan inleda er höstsäsong?

Jag hjälper dig och er att komma igång och erbjuder olika format:
☆ Halv- eller heldag workshop
☆ Flera arbetsmöten, paketerat efter önskemål

Möjligheter till möten utomhus / större lokal / online. Öppen för olika möjligheter, det är oftast våra invanda tankar som sätter begränsningar. Jag samarbetar med mina fantastiska samarbetspartners i Bygga Framgång.

Varmt välkommen att höra av dig! //Catarina

Källa: S Wheelan Att skapa effektiva team
Bild: CoWomen on Unsplash