Nyheter

Mitt agerande påverkar laget

Har du sett en idrottstränare springa in på löparbanan mitt under en stafett och ge instruktioner? Svaret är troligtvis ”nej” och skulle det hända så skulle de stora rubrikerna inte vara långt borta.

När laget väl är redo att springa sin stafett har många timmar, vissa obekväma och ansträngande, lagts ner på teknik, styrka och samarbete. Ledare har med insikt gett laget de rätta förutsättningarna för att kunna prestera och genomföra loppet. Jag som enskild lagmedlem inser att jag måste ta ansvar för min del i loppet så att jag skapar och bidrar med de bästa förutsättningarna för att vi i laget ska kunna genomföra loppet och komma i mål.

”Ge gruppen de rätta förutsättningarna för att kunna utföra”

Hur genomför ditt lag era lopp?

Det är inte ovanligt när jag möter grupper att det ganska snart visar sig att samspelet i gruppen är mer individanpassad än gruppanpassad. Varje person utför strålande insatser men för att komma fram till de gemensamma målsättningarna krävs förmågan att samarbeta. Vid rätt förutsättningar och vid samarbeten skapas synergier och motivation. Gruppens enorma kraft är så betydande och avgörande för att kunna skapa och prestera. Gruppen är starkare än individen, 1+1=3.

”WE-ME”

När vi drar tillsammans – är vi som bäst

Vad behöver gruppen för att göra sitt bästa?

  • Tydliga mål. Formulera meningsfulla mål och uppgifter.
  • Uppgifter och mål som uppmuntrar och kräver ständigt lärande.
  • Tydliga roller. Sin egen och andras.
  • Insikten i eget ansvar.