Nyheter

Högt medarbetarengagemang och goda resultat? Härligt, och Grattis!

Ett bra ledarskap ger ett högre engagemang. Som medarbetare påverkas man mycket av sin närmaste chef, så pass mycket att relationen kan vara avgörande för ditt företags lönsamhet. När man som medarbetare upplever att man har en bra chef med hög energi och tydlighet, ökar engagemanget till 73% enligt studie av med Netsurveys Ledarskapsindex (LSI). Det är de utmärkta cheferna som skapar högt engagemang i sina grupper.

Att vara närvarande skapar både energi och tydlighet och det är just när man är närvarande, som man kan ge varandra positiv feedback när rätt saker görs. Inget är så bra att ändra eller skapa rätt beteenden som att just berömma positivt. En viktig del i ledarskapet är att få medarbetarna att förstå vad som krävs av dem och hur deras arbete påverkar företaget i ett större perspektiv.

Ständiga fokusområden:

  • Närvaro
  • Tydlighet – Medarbetare förstår vad som krävs och hur deras arbetsinsats påverkar företaget i ett större perspektiv
  • Feedback

Informationsprocess:

  1. Att känna till målen
  2. Att förstå dem
  3. Att leva efter målen

I en analys av en av Netsurveys kunder visade det sig att medarbetare som inte hade tydliga mål var tre gånger mer sjuka än de som hade tydliga mål. Något som direkt kan översättas i rena pengar.

Vill du ha mer råd på vägen hur du och ni kan stärka ledar- och medarbetarskapet och ert team? Hör av dig – Varmt välkommen!

Vi möts snart igen! // Catarina

Källa: Ledarskapets kvalitet mäts med Netsurveys Ledarskapsindex (LSI). Utmärkta chefer har ett LSI mellan 87-100 (grå) och svaga chefer har LSI mellan 0-48 (röda). Baseras på ca 25 400 chefer och arbetsgrupper i Netsurveys databas. År 2016
Bild: C Bachér