Nyheter

”Alexander, jag får en känsla av att du ville säga något. Vad vill du dela med dig av?”

”Alexander, jag får en känsla av att du ville säga något. Vad vill du dela med dig av?” En inbjudande och intresserad fråga som du på ett enkelt sätt kan få med alla i ett samtal. Ett samtal där alla får känna sig sedda och vara en i gänget. Betydelsefullt för att vi som människor ska känna engagemang och motivation.

Jag möter personer och grupper som säger ”Här är det högt i tak”. När vi pratar vidare och jag ställer några frågor visar det sig att kommunikationen är inte så öppen, eftersom vi är olika. Några av oss är mer tystlåtna än andra. Några behöver lite mer betänketid och några pratar först och tänker efteråt. Jag misstänker att du har någon av dessa i din närhet. 

Kommunikation och gruppkultur

En av de viktigaste medlen att utveckla en grupp är kommunikation.  Att låta alla komma till tals. Genom att inkludera alla försäkrar du dig om att alla får möjlighet att säga och delge sina bidrag, att alla bidrag hörs och bekräftas. På så sätt blir vi mer kreativa och vi känner att vi får bidra. Bra att vet är att vår hjärna är fem gånger mer känslig för hot än för belöning. Alltså, om vi möter något som kan vara farligt kommer hjärnan reagera fem gånger starkare än om vi kommer i kontakt med något som uppfattas som positivt. En öppen och inkluderande fråga hotar inte vår hjärna att gå i försvar utan tvärt om. 

David Rock

En tillåtande och trygg miljö göder en god kommunikation och gruppkultur och ett kommunikationsmönster som krävs för gruppers utveckling och möjligheter i att nå sina mål. Som David Rock, forskare och grundaren av Neuroleadership Institute säger: ”Att skapa en känsla av trygghet är första steget när man vill förändra en kultur oavsett om det handlar om två eller 1500 personer på jobbet”

Teamutveckling

David Rock publikationer