Nyheter

“Teaming fungerar när du som ledare kristallklart vet att du inte har alla svar” Amy Edmonsson.

Professor Amy Edmonson studerar teaming, sättet som vi jobbar på alltmer idag. Vi jobbar i olika konstellationer med olika människor för att finna nya lösningar på problem som uppstår.

Amy har tidigare tillsammans med Google studerat varför vissa team är mer framgångsrika än andra. I det här inspirerande klippet berättar hon vad det är som behövs för att göra en grupp främlingar till ett framgångsrikt team som arbetar mot klockan. Hör henne berätta om 33 gruvarbetare i Chile som blev instängda en mil ner under marken och hur de räddas genom samverkan mellan okända personer med olika kunskaper och erfarenhet.

INSPIRATION: https://youtu.be/3boKz0Exros

Bild: B White on Unsplash