Nyheter

Vi människor har i alla tider format grupper för att göra saker tillsammans. Vi utför olika uppgifter för att nå gemensamma mål.

För att nå våra målsättningar behöver vi i gruppen ”se likvärdiga bilder”. Dessa skapas när vi lyssnar, och pratar med varandra. När vi delar ”bilderna” ökar vi vår förståelse för varandras olikheter och likheter. Vi skapar en vänlig och trygg miljö och vi ökar våra möjligheter i att förutse varandras beteenden.

Öppen kommunikation

Hur väl vi lyckas i gruppen avgörs av hur vi utvecklar det gemensamma tänkandet och hur vi kommunicerar. Kommunikationen ska vara jämt fördelad i gruppen och alla ska få komma till tals. Det skapar en ovärderlig kunskap som stärker gruppens utveckling och effektivitet. Vi behöver kunskapen för att kunna fungera tillsammans och vi behöver varandra för att skapa en motiverad, välmående och presterande organisation.

Kunskaper om ledar- gruppbeteenden skapar gruppdynamik och styrka i att samarbeta. Låt mig veta om du vill bättra på dina kunskaper. Vi möts snart igen! //Catarina