Nyheter

Vi är i samma storm just nu men vi sitter i olika båtar. I vårt arbete idag är allting nytt och vi har ingen manual att följa. Vi har på mycket kort tid fått ställa om våra sätt att jobba. Det berättar flera av er som jag möter och pratar med. Ni möter varandra, era kunder och samarbetspartners på nya sätt.

Pandemin satte fart på nya tankesätt hos oss människor: ”Jag kan lära mig och jag är öppen för förändringar”.

Hur kommer vi att hantera nästa steg?

Jan Gullriksen – Professor i Människa KTH, menar att vi kommer att behöva använda 10-20% av vår tid till kompetensutveckling och lärande. Amy Edmondson, Harvard, pratar om ”Intelligent failure” att vi är framgångsrika när vi medvetet vågar prova för att lära och när vi delar med oss. Ingen ska behöva göra om samma misstag utan istället få en bredare utgångspunkt i sina försök att komma framåt.

Livslånga lärandet – Våga lära mer mellan varandra

Efter sommaren kommer vardagen att forma sig, även om den innebär omställningar. Sommaren kommer förhoppningsvis att hjälpa oss i att landa in i våra upplevelser och tankegångar över hur vi vill möta hösten och varandra på bästa sätt.

Av egen erfarenhet vet jag att styrkan finns i att: När vi drar tillsammans – är vi som bäst. Vi möts snart igen! //Catarina

Länk till intressanta samtal med bla Jan Gullriksen – KTH, Jeanette Jäger Bankgirot och Karin Schreil Tieto Evry. Ett nytt bättre normalläge https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6683624816156798977/