Nyheter

Vad är framgång egentligen? Du ska lyckas, du ska prestera och skapa goda resultat. Men för att kunna nå framgång behöver du veta vad det är och varför du vill nå dit. Framgång och utveckling ser olika ut för var och en av oss, beroende på vad du vill och vilka drömmar och mål du har.

Mål

Ibland fokuserar vi oss för mycket på vad vi tror att andra anser vara framgång. Framgång är inte något som andra kan bestämma vad det är för just dig. Att nå framgång är ett sätt att hantera sina vanor, både privat och i yrkeslivet.

Vissa av dina vanor fungerar och vissa bör omprövas. Några av dina vanor kan vara ett hinder och hålla dig tillbaka från att nå dit du vill. Genom att utmana invanda mönster och sätta mål lockar du fram din drivkraft och du utvecklas och når framgång. Oftast kan vi mer än vi tror.

Fäst blicken på något långt bort i fjärran, se det önskade läget – målet.

Fokus
Självinsikt
Nöjdhet
Våga
Tiden
Värde

Önskat läge

Fokus. Följ din plan. Vad vill jag, vad kan jag och vad bör jag göra?

Självinsikt. Att förstå vem du är, vilka styrkor och utmaningar du har. Varför hanterar du din vardag som du gör? Hur upplevs jag av andra, hur upplever jag andra? Medvetet ledarskap innebär att du först måste förstå dig själv, därefter kan du förstå andra.

Nöjdhet. Släpp tron på att du kan göra alla nöjda. När insikten kommer att det är omöjligt att göra alla nöjda, kommer du att tona ner dina försök. Omfördela istället din energi och resurser till andra aktiviteter och individer.

Våga. Ta lärdom av dina mindre lyckade försök. Oavsett om det är i affärer, arbetet eller privat. Gör fel och ta det som ett lärande, inte för att upprepa.

Tiden. Saker och ting tar tid. Låt det ta tid. Vägen fram dit du vill är inte alltid rak, det är de tuffa stegen i vardagen som kommer att gynna dig i framtiden och ta dig dit du vill.

Värde. Är värde och tid i förening? Undersök noggrant och ställ de i relation till varandra.

Jag vet att det kan vara svårt att komma igång med förändringar, och att det är lätt att göra som man alltid har gjort. Ett tips till att komma framåt är att greppa en penna och några papper. Skriv ner dina svar på: Var är du just nu och var vill du vara? Beskriv dina drömmar och mål. Vad behöver du för att ta dig dit och vad behöver du göra.

Ha en fin arbetsvecka så möts vi snart igen! //Catarina

Ledarutveckling

Självledarskap