Nyheter

Jag vågar inte svara på hur stor betydelse Polstjärnan har för dagens sjöfarare. Kanske är det någon av er som vet?
Jag misstänker att navigera efter stjärnorna kräver sin man och kvinna, men att klura ut åt vilket håll norr är, det kan man göra genom att hitta Polstjärnan. Polstjärnan är den enda stjärnan som står still och befinner sig ovanför Nordpolen. Leta upp Karlavagnen som alltid har samma sida åt norr och dra en hjälplinje – så finner du Polstjärnan.

Målsättning

Vilken hjälplinje drar du till dina önskningar och mål? Dina egna mål eller ditt företags mål. Genom att sätta upp och uttala ett mål, en önskning, gör det lättare att navigera åt rätt håll. På vägen kommer det att finnas en del spännande alternativa vägar, det finns en del hinder, stora som små. Men att ha siktet inriktat gör det enklare för dig att fatta de beslut som behövs för att ta dig dit du önskar.

Jag möts ofta av kommentaren: ”Det är så svårt att sätta tydliga mål”. ”Det är svårt att veta vad jag måste göra för att ta mig dit”. Jag kan bara hålla med. Det kan vara en utmaning i att krispigt och klart formulera sitt mål – sin egen Polstjärna. Men om inte du själv, eller du tillsammans med dina medarbetare kan, vem kan göra det då? Vem vet vart ni vill?

Jag lämnar ett litet tips: Tänk tvärt om. Tänk att du redan är framme vid ditt mål, önskan har redan gått i uppfyllelse. Besvara frågorna:

Vad har vi gjort för att ta oss hit?
Vilka hinder och utmaningar har vi hanterat och parerat?
Vilka resurser har krävts?
Vilka olika delmål har vi passerat och klarat av?

Tänk igenom och skriv ner hur du har tagit dig till din Polstjärna. Vilka olika steg och konkreta åtgärder har behövts göras? Du har stakat ut din färdriktning. 🌞